Přejít na: Obsah | Konec stránky

Centrum obnovy památek architektury 20. století

Předmětem projektu je vytvoření národního metodického centra obnovy památek architektury 20. století (se zaměřením na období 20. až 40. let 20. století; COPA) a rekonstrukce areálu vily Stiassni, která je významnou nemovitou památkou architektonické moderny 20. století nejen města Brna, ale i celé České republiky.

Národní metodické centrum se bude zaměřovat zejména na odbornou činnost (tvorbu metodik), na edukační, poradenské a konzultační aktivity dotýkající se problematiky obnovy památek architektury 20. až 40. let 20. století. Zamýšlená platforma vznikne díky kompletní obnově vily Stiassni i přilehlého areálu, čímž se podaří vytvořit odpovídající zázemí metodického centra. Při obnově vily budou navrženy a v praxi vyzkoušeny metodické postupy pro obnovu památky tohoto typu, které budou následně prezentovány ve fázi provozní.

COPA bude své služby poskytovat zájemcům zejména z oblasti architektury, stavebnictví a historie. Významnou skupinou jsou majitelé nemovitých památek architektury 20. století i odborníci z řad památkové péče. Poptávka je zaručena především díky skutečnosti, že služby národního metodického centra budou do značné míry unikátní (celostátní působnost, jedinečné know-how, velký počet staveb tzv. moderní architektury v ČR). V letech 1920–1940 bylo na území dnešní České republiky postaveno zhruba 320 000 budov, z nichž většina má z hlediska památkové péče významný kulturní potenciál (zdroj: Český statistický úřad, sčítání 2001; kvalifikovaný odhad – PhDr. Petr Kroupa, ředitel NPÚ, ÚOP v Brně).

Tyto stavby si totiž zachovaly původní stavební prvky a vybavení interiérů, např. topná tělesa, okna a dveře i s kováním, sanitární vybavení a podobně. Činnost projektu COPA se bude soustřeďovat na tyto objekty, protože jeho aktivity se budou mj. zabývat monitorováním a evidencí všech významných dochovaných stavebních prvků s výhledem na jejich další uplatnění při obnovách památek.

V rámci projektu COPA vzniknou v komplexu vily Stiassni studijní, badatelské a edukační prostory a rovněž metodická základna pro vytváření metodik, které jsou nezbytné pro obnovu památek architektury 20. až 40. let 20. století.

Významnou přidanou hodnotou je spolupráce COPA s partnerem projektu a jeho provozované aktivity. Jde o partnerství s Vysokým učením technickým (zejména s Fakultou architektury – FA VUT), které zde získá optimální možnosti pro studium a rozvoj architektury moderny 20. století. Významné jsou rovněž aktivity zřizovatele metodického centra NPÚ, jež zde získá optimální podmínky pro pořádání odborných seminářů umožňujících školení pracovníků zaměřených na obnovu památkových domů z období moderny. Obě organizace využijí optimálním způsobem potenciál nabízený rekonstrukcí vily a vznikem národního metodického centra.

Více o projektu NCZK na stránkách IOP 5.1 – Vracíme památky do života

O vile Stiassni na webu NPÚ

O aktivitách metodického centra a prohlídkách vily

Podle místa konání abecedně
#
A
B 2
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P 1
Q
R
Ř
S
Š
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 10 záznamů

Odborná konference k ukončení obnovy vily Stiassni

11.11.2014 | konference | Brno – vila Stiassni
Závěrečná konference má na programu zhodnocení obnovy památky.
vloženo
24.10.2014 11:52
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, obnova památek, odborné akce
číslo
15324

Vila Stiassni – slavnostní zahájení stavby nové budovy pro přednáškovou činnost v rámci projektu COPA

18.1.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | Brno – vila Stiassni
Centrum obnovy památek architektury 20. stol. (COPA) sídlící ve vile Stiassni naplňuje záměr projektu v rámci Integrovaného operačního programu. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, zahájil stavbu nové budovy pro přednáškovou činnost. Slavnostní poklep základního kamene se za účasti generální ředitelky Naděždy Goryczkové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Václava Božka konal 17. ledna 2013 v 15:00 hodin v areálu vily Stiassni. Zhotovitelem stavby je firma Unistav.
vloženo
18.1.2013 16:28
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, obnova památek, výchova, vzdělávání, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
11254

Historické zahrady, parky, zahradní stavby a jejich potenciál

12.7.2012 | konference | Brno – vila Stiassni
3. pracovní setkání v rámci projektu COPA.
vloženo
2.7.2012 15:31
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborné akce, zahradní umění
číslo
10303

Den dětí ve vile Stiassni aneb Domalovánky v akci

31.5.2012 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ... | Brno – vila Stiassni
Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA) sídlící ve vile Stiassni otevřelo na Mezinárodní den dětí areál pro žáky čtvrté třídy ZŠ Hroznová 1 při dopoledním programu s názvem "Domalovánky v akci".
vloženo
1.6.2012 16:58
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
výchova, vzdělávání, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
10043

Veřejná zakázka na stavební práce - Zhotovitel staveb v areálu COPA

21.3 - 29.5.2012 | veřejná zakázka - stavební práce | bylo aktualizováno | sdělení, informace | Brno – vila Stiassni
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně vyhlašuje výběrové řízení s názvem Zhotovitel staveb v areálu Centra obnovy památek architektury 20. století.
vloženo
21.3.2012 14:00
vložil
NPÚ, ÚOP v Brně
pořadatelé
témata
obnova památek, rekonstrukce
číslo
9195

Projekt COPA byl prezentován představitelům justičních institucí České republiky. Vilu Stiassni navštívil předseda Ústavního soudu

14.12.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Brno – vila Stiassni
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, prezentoval obnovu areálu vily Stiassni nejvyšším představitelům soudní moci České republiky. Projekt Centra obnovy památek architektury 20. století byl předložen zástupcům Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího státního zastupitelství a státnímu orgánu Veřejného ochránce práv. První projekt IOP, který byl prezentován prestižnímu zastoupení justice ČR.
vloženo
15.12.2011 15:53
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, prezentace NPÚ, společnost
číslo
8719

Vila Stiassni v Brně na webu NPÚ

15.7.2010 | sdělení, informace | Brno, Brno – vila Stiassni, Praha
Významná památka meziválečné architektury byla v roce 2009 svěřena do správy Národního památkového ústavu. Objekt není běžně přístupný, avšak brněnské pracoviště NPÚ v něm již pořádá řadu hojně navštěvovaných akcí pro odbornou i obecnou veřejnost. Připravuje také potřebnou opravu a vybudování COPA – Centra obnovy památek architektury 20. století.
vloženo
15.7.2010 15:52
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
redakční blog, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
6226

Zahájení projektu Centrum obnovy památek architektury 20. století

2.7.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | Brno, Brno – vila Stiassni
Projekt vytvoření Centra obnovy památek architektury 20. století (COPA), které bude vybudováno v brněnské vile Stiassni, byl zahájen. Stalo se tak ve středu 30. 6. 2010 ve 14 hod. přímo v prostorách vily na Hroznové ulici v Brně.
vloženo
2.7.2010 15:03
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
6144

Slavnostní zahájení projektu Centra obnovy památek architektury 20. století (COPA) dne 30. června 2010

28.6.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | Brno, Brno – vila Stiassni
V brněnské vile Stiassni se 30. června 2010 ve 14 hod. uskuteční v rámci projektu „Vracíme památky do života“ slavnostní zahájení projektu Centra obnovy památek architektury 20. století (COPA).
vloženo
28.6.2010 16:19
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
analýza památek, architektura, obnova památek, teorie památkové péče, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
6129

Nový objekt ve správě NPÚ-ÚOP v Brně - vila Stiassny (dny otevřených dveří)

6.8.2009 | tisková zpráva | sdělení, informace | Brno, Brno – vila Stiassni
Územní odborné pracoviště NPÚ v Brně seznamuje se záměry při využití významné architektonické památky převedené do správy NPÚ.
vloženo
6.8.2009 10:22
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
prezentace NPÚ-ÚOP Brno, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
4629