Přejít na: Obsah | Konec stránky

Kuks – Granátové jablko

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitálu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitálu, ale budou vycházet i z faktu, že jde o špičkovou evropskou památku.

Projektový záměr spočívá ve vybudování ojedinělého multifunkčního vzdělávacího centra s lokální historickou tradicí, které bude prezentovat přístup při vzorové obnově národní kulturní památky a současně nabídne prostor pro realizaci širokého spektra kulturně edukačních aktivit určených pro laickou i odbornou veřejnost s úzkou vazbou na historickou užitnou funkci areálu.

Hospitál Kuks je součástí unikátního barokního komplexu někdejších lázní významného mecenáše Františka Antonína Šporka. Je znám především skvělou sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a původní barokní lékárnou U granátového jablka. K tomuto areálu patří také lesní sochařská rezervace Braunův Betlém a další dochované prvky komponované barokní krajiny. Hospitál Kuks je jediná památka svého druhu v České republice. Realizace projektu zvýší zájem o Kuks a jeho okolí, kulturní krajinu, historii baroka a charitativní odkaz minulosti.

(text převzat ze stránky http://www.kultura-evropa.eu)

Stránka projektu Kuks – Granátové jablko

Více o projektu Kuks – Granátové jablko na stránkách IOP 5.1 – Vracíme památky do života

Podle místa konání abecedně
#
A
B
C
Č
D
E
F
G
H 1
I
J 1
K 1
L 2
M
N
O
P 1
Q
R
Ř
S
Š
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 17 záznamů
|< < 1 2 >|

Po bezmála půlmiliardové investici z evropských peněz se znovu otevírá barokní perla, národní kulturní památka Hospitál Kuks

23.3 - 30.3.2015 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém
Po komplexní dvouleté obnově se slavnostně otevírá hospitál Kuks, dominanta barokního areálu hraběte Františka Antonína Šporka, proslaveného sochami Ctností a Neřestí od jednoho z nejvýznamnějších evropských barokních sochařů Matyáše Bernarda Brauna. Prvotřídní umělecká památka získala zpět svůj lesk a s ním i nové využití díky podpoře z Integrovaného operačního programu.
vloženo
23.3.2015 11:10
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek
číslo
16109

Kuks-Granátové jablko; Obnova inundačního mostu

28.11.2013 - 21.1.2014 | veřejná zakázka - stavební práce | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém, Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je "Obnova inundančního mostu" v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Území, jehož se dotýká předmět plnění této veřejné zakázky, je územím s archeologickými nálezy, a zároveň kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 19798/6-3580, která byla Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16.8.1995, ve znění nařízení vlády č. 336/2002 Sb., ze dne 19.6.2002, prohlášena národní kulturní památkou.
vloženo
28.11.2013 07:36
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
13208

Veřejná zakázka – KGJ; Hospital – realizace obnovy

27.3 - 19.6.2012 | veřejná zakázka - stavební práce | bylo aktualizováno | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově vyhlašuje výběrové řízení s názvem „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“.
vloženo
27.3.2012 13:34
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, rekonstrukce
číslo
9214

Hospital Kuks na prahu velkých změn

16.1.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém
Známá východočeská památka, kterou čeká celková stavební obnova v rámci projektu Kuks – Granátové jablko financovaného z prostředků Integrovaného operačního programu EU, má za sebou 19 měsíců práce nad potřebnými územními a stavebními povoleními pro svou budoucí obnovu.
vloženo
16.1.2012 12:18
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, rekonstrukce, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8872

Tisková zpráva: Přednáška Projekt Granátové jablko – revitalizace barokního areálu Hospitalu Kuks

6.6.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém
Ve čtvrtek 2. 6. 2011 od 17 hod. proběhla v galerii Ledeburského paláce v Praze další přednáška v rámci 2. ročníku cyklu O památkách trochu jinak, tentokrát na téma Projekt Granátové jablko – revitalizace barokního areálu Hospitalu Kuks.
vloženo
6.6.2011 13:54
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, obnova památek, památky a veřejnost, popularizace, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
7565

Pozvánka na přednášku z cyklu O památkách trochu jinak na téma: projekt Granátové jablko – revitalizace barokního areálu Hospitalu Kuks

2.6.2011 | přednáška | Kuks - Hospitál a Betlém, Praha
Přednáška z cyklu O památkách trochu jinak 2011 – 2. ročník cyklu přednášek a povídání o památkách, který pořádá Národní památkový ústav. Přednáška se koná v galerii Ledeburského paláce a bude věnována péči o památkový fond v jednotlivých krajích České republiky a jejich specifikům.
vloženo
26.5.2011 15:23
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, odborné akce, památky a veřejnost, popularizace, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
7509

Projekt "Kuks – Granátové jablko" úspěšně naplňuje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

28.3.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém
Realizační fáze projektu Kuks – Granátové jablko běží na plné obrátky, v plném proudu jsou projekční práce na všechny stavební objekty barokního areálu Hospitalu Kuks. Dobré výsledky projekčních prací jsou klíčové pro samotnou vzorovou obnovu národní kulturní památky, ale rovněž základním předpokladem pro úspěšné získání stavebního povolení. Samotné stavební povolení sice ještě neznamená konec projektování, ale jeho včasné získání je současně nutnou podmínkou dalšího čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu.
vloženo
28.3.2011 11:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, obnova památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
7211

Kuks – Granátové jablko. Krůčky k realizaci obnovy barokního areálu

18.2.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém
V souvislosti s realizací projektu Kuks – Granátové jablko probíhají intenzivní práce na zpracování kvalitní projektové dokumentace, která umožní následnou vzorovou obnovu barokního areálu. Důležitým krokem je pak projednání projektové dokumentace, kterou pro NPÚ zpracovává Ateliér 4, s. r. o., v různých stupních řízení před orgány státní správy.
vloženo
23.2.2011 10:10
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, obnova památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
7112

Prezentace Národního památkového ústavu, ú.o.p. Josefov na konferenci Projekt Kuks – Granátové jablko v prostředí Integrovaného operačního programu

12.11.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | Josefov, Kuks - Hospitál a Betlém
Ve čtvrtek 11.11.2010 uspořádal Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově, v Muzeu východních Čech v Hradci Králové konferenci na téma "Projekt Kuks - Granátové jablko v prostředí Integrovaného operačního programu." Cílem bylo seznámit veřejnost s možnostmi, které se vlastníkům či správcům památkových objektů a jejich partnerům v rámci operačních programů nabízejí, a zároveň s omezeními, která s sebou nese komplexní obnova areálu s nejvyšší možnou památkovou hodnotou. Návštěvníci byli rovněž blíže seznámeni s partnery a spolupracujícími subjekty v projektu.
vloženo
18.11.2010 11:22
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, mezinárodní spolupráce, obnova památek, odborné akce, public relation, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
6683

Tisková zpráva: Schůze Rady projektu Kuks – Granátové jablko

10.11.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kuks - Hospitál a Betlém
V úterý 9. listopadu 2010 uspořádal Národní památkový ústav, ú.o.p. Josefov ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové schůzi Rady projektu Kuks – Granátové jablko.
vloženo
31.12.2010 12:12
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
analýza památek, financování, mezinárodní spolupráce, obnova památek, odborné akce, public relation, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
6781
|< < 1 2 >|