Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veltrusy – Schola naturalis

Do jednoho z největších zámeckých areálů u nás bude soustředěno vzdělávací centrum zaměřené na kulturní krajinu. Budou se zde vyučovat studenti vysokých škol, centrum však rovněž nabídne specializované výukové programy pro základní a střední školy a chybět nebudou ani vzdělávací aktivity nevládních neziskových organizací. Zámek a krajinářský park tak dostane vedle dosavadního i zcela nové využití, které do celé oblasti přivede zejména mladé lidi. Výuka naváže na původní funkce areálu jako místa, kde šlechta žila a hospodařila.

Generace Chotků budovaly ve Veltrusích své reprezentativní letní sídlo, které díky svým estetickým hodnotám mohlo sloužit k oddychu, intelektuálnímu rozjímání, kultuře i jako zázemí pro všechny významné události provázející život šlechtické rodiny. Zahrnutí plochy polí do přírodně-krajinářského parku spolu s využitím zásobní zahrady, skleníků a hospodářského dvora umožnilo využívat areál i hospodářsky s plným uplatněním jeho estetických hodnot. Celek pak velmi dobře sloužil jako ukázkový příklad hospodaření, vzor pro ostatní šlechtické i nešlechtické hospodáře a jako důkaz možného souznění člověka s přírodou.

Stejné funkce může mít areál i dnes, kdy je jejich zdůraznění ještě významnější než v průběhu 18. a 19. století. Intenzivní průmyslové využívání krajiny Dolního Povltaví na relativně malé ploše demonstruje špatný stav kulturní krajiny v Evropě obecně. Ukázkové řešení obnovy člověkem přetvářené přírody a výchova k úctě k tradicím a k šetrnému a citlivému využívání přírody pak přispěje k udržitelnému rozvoji obecně. Příliv mladých lidí do regionu pak zajistí jeho větší atraktivitu a rozvoj služeb.

Více o památce na webu NPÚ

Informace o projektu na webu správy státního zámku

Ostrov poznání – výukové programy pro školy v zámeckém areálu

Více o projektu NCZK na stránkách IOP 5.1 – Vracíme památky do života

Podle místa konání abecedně
#
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P 1
Q
R
Ř
S
Š
T
U
V 1
W
X
Y
Z
Ž
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 9 záznamů

Areál zámku Veltrusy ožívá: v památkách obnovených z dotace IOP se otevírá centrum kulturně-ekologického vzdělávání

13.6.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
Již čtvrtý projekt financovaný z Integrovaného operačního programu dokončuje v těchto dnech Národní památkový ústav: Schola naturalis znamená nejen obnovu jedenácti staveb v areálu zámku a jeho rozlehlém parku, ale především otevření a zahájení provozu edukačního centra pro implementaci Evropské úmluvy o krajině, které v nich bude působit. Než se činnost vzdělávacího centra rozjede naplno, mohou se s obnovenými stavbami a jejich plánovaným využitím lidé seznámit o Víkendu otevřených zahrad 13. a 14. června.
vloženo
1.7.2015 15:28
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek
číslo
16816

Zahradnické služby v areálu státního zámku Veltrusy II

18.11.2013 - 7.1.2014 | veřejná zakázka - služby | sdělení, informace | Praha, Veltrusy - zámek
Předmětem veřejné zakázky je realizace obnovy ovocného sadu, výsadeb a terénních úprav mezi pavilonem Marie Terezie a Červeným mlýnem a obnova pařenišť, dle projektové dokumentace v areálu státního zámku Veltrusy.
vloženo
19.11.2013 06:18
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
13156

Nabídka pracovní pozice asistent/ka koordinátora projektu

22.7 - 31.7.2013 | pracovní příležitost - NPÚ, provozní a ekonomické profese | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, hledá kandidáta na pozici asistent/ka koordinátora projektu pro projekt Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.
vloženo
22.7.2013 10:24
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
12626

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

30.3 - 23.4.2012 | veřejná zakázka - služby | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
Národní památkový ústav vyzývá zájemce k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky "Technicko-inženýrské služby při realizaci projektu Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině".
vloženo
30.3.2012 12:50
vložil
NPÚ, ÚOP středních Čech
pořadatelé
témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
9388

Tisková zpráva: První rok realizace projektu Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy

9.5.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
Je tomu právě rok, co bylo na zámku Veltrusy slavnostně podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině. Po roce svolal kastelán zámku k nedělnímu posezení občany Veltrus a přilehlých obcí i další příznivce zámku Veltrusy, aby je seznámil s tím, co se za první rok projektu vykonalo.
vloženo
9.5.2011 11:34
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, odborná sdělení, popularizace, přírodní prostředí, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
7415

První rok realizace projektu Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy

6.5.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
Je tomu právě rok, co bylo na zámku Veltrusy slavnostně podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.
vloženo
6.5.2011 11:05
vložil
NPÚ, ÚOP středních Čech
pořadatelé
témata
financování, obnova památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
7411

Slavnostní podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt SCHOLA NATURALIS na SZ Veltrusy

6.5.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
Státní zámek Veltrusy se stal ve slunečném pátečním odpoledni 30. 4. 2010 dějištěm slavnostního setkání k podpisu podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR pro projekt SCHOLA NATURALIS ve výši 231 651 099 Kč.
vloženo
6.5.2010 09:37
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
kulturní krajina, obnova památek, výchova, vzdělávání, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
5861

Schola Naturalis ve Veltrusích dostane téměř 232 miliónů

30.4.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha, Veltrusy - zámek
Zámecký areál ve Veltrusích získal na svoji revitalizaci dotaci ve výši 231 651 099 korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal 30. dubna v rámci slavnostního zahájení projektu Schola naturalis ministr kultury Václav Riedlbauch.
vloženo
30.4.2010 15:10
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, kulturní krajina, mezinárodní spolupráce, obnova památek, výchova, vzdělávání, zahradní umění, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
5833

Zahájení projektu SCHOLA NATURALIS ve Veltrusích

30.4.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
Za přítomnosti ministra kultury prof. Václava Riedlbaucha, generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczkové a řady dalších česných hostů dojde 30. 4. 2010 na Státním zámku Veltrusy k slavnostnímu setkání u příležitosti zahájení projektu SCHOLA NATURALIS, dotovaného z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1.
vloženo
27.4.2010 11:29
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
kulturní krajina, odborná sdělení, památky a veřejnost, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
5818