Přejít na: Obsah | Konec stránky

Barokní socha v detailu – fotosoutěž

Barokní kamenosochařská díla umístěná v krajině se snaží upoutat pozornost kolemjdoucího těmi nejrůznějšími prostředky od základního kompozičního řešení po řadu pozoruhodných detailů. A právě detail hraje v celkovém působení barokního díla mimořádnou úlohu. Jeho precisní zpodobení se stává prostředkem, jak dodat zobrazenému výjevu přesvědčivosti tak, aby se dané dílo stalo skutečným zpřítomněním zobrazovaného, aby byla setřena ona pomyslná hranice mezi skutečností a výtvarnou iluzí. Podobně bývá detail využíván k posílení emocionální složky sdělovaného tak, abychom nemohli vůči němu zůstat lhostejní. V těchto zdánlivě vedlejších motivem se znovu rozeznívá a je dále rozvíjen hlavní ikonografické téma sochařského díla.

Při zachycování detailů pracuje barokní sochařství s celou škálou tehdy známých výtvarných prostředků užívaných pro znázornění reality – od naturalisticky, tj. opticky věrně zachyceného tvaru až po jeho maximální stylizaci hraničící s tvarovou nadsázkou ve stejné míře znovu oživenou až v období avantgardy včele s různými projevy neoprimitivismu, kubismu a expresionismu.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli věnovat vyhlašovanou fotosoutěž právě „Barokní soše v detailu“ a jako inspiraci přikládáme následující snímky.

Fotosoutěž ke kampani Barokní socha v krajině

od 15.6. do 31.8.2011

!!! Soutěž byla ukončena 31.8.2011 !!!

Pravidla soutěže:

 • Soutěž „Barokní socha v detailu“ (dále jen „soutěž“) pořádá provozovatel ÚP NPÚ se sídlem Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333 (dále jen „Provozovatel“).
 • Soutěž trvá od 15.6. do 31.8.2011
 • Každý účastník soutěže může zaslat max. 5 fotografií (doporučené rozlišení:  300 dpi, 18x24 cm pro případ následné prezentace)
 • Fotografie budou odesílány na adresu baroknisocha@up.npu.cz se jménem, adresou a kontaktem na autora, názvem fotografie, datem a místem jejího pořízení, ev. příběhem k fotografii. Zaslané osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou použity jinak než v souvislosti s touto soutěží.
 • Zasláním fotografií do soutěže každý autor poskytuje NPÚ souhlas s jejich nakládáním za účelem další propagace na webovém portálu a v připravované výstavě.
 • Zasláním fotografií každý soutěžící současně souhlasí s podmínkami soutěže a závazně prohlašuje, že disponuje autorskými právy k zaslaným fotografii/fotografiím. Pořadatel nepřebírá dodatečnou odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
 • Pořadatel se nezodpovídá za technické závady při odesílání či zpracování, ani za případné vzniklé náklady.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování soutěžních podkladů a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.
 • Soutěžící souhlasí s uveřejněním svého obrázku na tematicky zaměřené výstavě.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat jednotlivé soutěže či jejich pravidla. V případě podezření na na nedodržení pravidel si Provozovatel vyhrazuje právo tuto fotografii vyřadit.
 • Vítězové budou o výsledku informování zprávou na webových stránkách NPÚ.
 • Tato pravidla jsou platná a účinná od 15.6.2011.

Pravidla soutěže ke stažení: zde

Fotosoutěž. Barokní socha v detailu - soutěžní fotografie

Barokní socha v detailu - soutěžní fotografie

foto
Radek Pumr, PhDr. Josef Krám, Ing. Otto Salač, CSc., Slavomír Kudláček, Gabriela Kodysová, Josef Papeš, Mgr. Jitka Vězdová, Karel Jan Malina, Marie Bukovská, Jan Žižka, Jaroslav Hrubeš, Ilona Zatloukalová, Jaroslav Mareš, Kateřina Wágnerová a další
dne
31. 7. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 3 4 6 8 10 >|

Hospital Kuks

:: Betlém
foto: Radek Pumr, Kralupy nad Vltavou

Hospital Kuks

:: Betlém
foto: Radek Pumr, Kralupy nad Vltavou

Hospital Kuks

:: Hospital Kuks - zahrada
foto: Radek Pumr, Kralupy nad Vltavou

Hospital Kuks

:: Hospital Kuks - zahrada
foto: Radek Pumr, Kralupy nad Vltavou

Hospital Kuks

:: Hospital Kuks - zahrada
foto: Radek Pumr, Kralupy nad Vltavou

Socha sv. Floriána na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou

foto: PhDr. Josef Krám, Rychnov nad Kněžnou

Socha sv. Floriána na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou

foto: PhDr. Josef Krám, Rychnov nad Kněžnou

Galerie ctností – Kuks

foto: Ing. Otto Salač, CSc., Jaroměř

Na stráži – Kuks

foto: Ing. Otto Salač, CSc., Jaroměř

Noční hlídka – Kuks

foto: Ing. Otto Salač, CSc., Jaroměř
|< < 1 2 3 4 6 8 10 >|