NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Sloupy a pilíře včetně božích muk

Přehled zařazených památek s komentářem a dokumentací.

Obsahuje 27 záznamů.
|< < 1 2 >|
1. Býčkovice. Sloup se sv. MM. Stav v roce 2009. Foto VK

Býčkovice. Sloup se sochou sv. Máří Magdalény (původně se sv. Janem a Pavlem). Ploskovice. Sloup s oboustrannou sochou Panny Marie

Téma: Sloupy a pilíře, Významní donátoři
Ústecký kraj

Datace: Býčkovice – 1737–1738 , Ploskovice – 1737
Autor: sochař – Ondřej Dubke, kameník – Johann Gerog Thun, navrhující architekt pravděpodobně – Václav Špaček
Donátor: Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská
Materiál: pískovec
Býčkovice – není zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek, Ploskovice – Nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP, rejstř. č. 43778/5-2216

okres
Litoměřice
souřadnice
50.561138,14.211473
Dolni-Dunajovice-Bozi-muka-02

Dolní Dunajovice. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj

Datace: 1795
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: v polích u silnice směrem na Březí cca 380m jihozápadně od jihozápadního okraje zástavby Dolních Dunajovic
Nápis: 1795
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 20992/7-1208

okres
Břeclav
souřadnice
48.839712,16.584363
Drnholec-Pylon-01

Drnholec. Pylon u zámku

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj

Datace: Podle dosavadní literatury je doba vzniku kladena do 2. 1/4 18. stol. Dekorativní forma použité ornamentální výzdoby a podoba dvojice lvích hlav na bocích podstavce ovšem umožňuje posunout období vzniku do 1. 1/3 17. stol.
Autor: Neznámý (okruh Nicolo Sebregondiho?)
Donátor:
Rudolf hrabě z Teufenbachu (?)
Materiál: Hnědavý, v místech navětrání šedozelený  jemnozrný slídnatý pískovec
Nemovitá Kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 89106/7-1243
Umístění: U silnice k zámku v prostoru východně od kněžiště kostela Nejsvětější Trojice; přenesen v souvislosti s regulací řeky v r. 1979 na z mostu přes řeku Dyji

okres
Břeclav
souřadnice
48.856449,16.488086
Duchcov pilíř s Nejsvětější Trojicí celkový pohled

Duchcov. Pilíř s Nejsvětější Trojicí (typ Gnadenstuhl) a se sv. Františkem Xaverským v zámeckém parku

Téma: Nucení emigranti a lapidária, Sloupy a pilíře
Ústecký kraj

Datace: 1743
Autor: neznámý
Donátor: Abraham Teucher
Materiál: pískovec jemně až střednězrnný okrové barvy
Nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 47667/5-2592

okres
Teplice
souřadnice
50.602138,13.745875
Jílové, sloup se sv. Janem Nempomuckým, celkový p

Jílové (dříve Děčín XVI – Přípeř). Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v areálu zámeckého parku

Téma: Nucení emigranti a lapidária, Sloupy a pilíře
Ústecký kraj

Datace: 1731
Autor: neznámý
Donátor: Heinrich Schade
Materiál: pískovec střednězrnný okrové barevnosti
Nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 29389/5-3746

okres
Děčín
souřadnice
50.760816,14.103502
Kletnice-Bozi-muka-01

Klentnice. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj

Boží muka I
Datace: přelom 18. a 19. století
Autor: neznámý

Boží muka II
Datace: přelom 18. a 19. století – patrně z roku 1806
Autor: neznámý

okres
Břeclav
souřadnice
48.832481,16.64041
Kozlovice mariánský pilíř celkový pohled

Kozlovice. Mariánský pilíř

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře
Moravskoslezský kraj

Datace: 1746
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 35642/8-2763

okres
Frýdek-Místek
souřadnice
49.594687,18.251482
Kroměříž, sloup Nejsvětější Trojice, vrhcolové sousoší

Kroměříž. Sloup Nejsvětější Trojice

Téma: Sloupy a pilíře
Riegrovo nám. 76701 Kroměříž | Zlínský kraj

Datace: 1725
Autor: Jan Sturmer
Donátor: město Kroměříž, olomoucký biskup Schrattenbach a olomoucká kapitula
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 39566/7-6009

okres
Kroměříž
souřadnice
49.304822,17.389927
Kunčina soubor soch před kostelem socha krále Davida

Kunčina. Kalvárie, sloupy se sochami Immaculaty, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha a balustráda se sochami sv. Kateřiny, Davida kajícníka, sv. Anny, sv. Jáchyma, sv. Alžběty, sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského, bl. Jana Sarkandra a dalších

Téma: Sloupy a pilíře, Významné soubory
Pardubický kraj

Datace: 1705 – 1720
Autor: Jan Sturmer s dílnou
Donátor: Matěj Josef Theofil Kunert, místní farář
Materiál: maletínský pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 86873/6-3101 (terasa se sochami) a 86872/6-3100 (sousoší Kalvárie)

okres
Svitavy
souřadnice
49.794696,16.628123
Leština krucifix celkový pohled (NPÚ 2003)

Leština. Pilíř s křížkem

Téma: Sloupy a pilíře
Královéhradecký kraj

Datace: 1807
Autor: Jan Chládek mladší
Donátor: obec
Materiál: světlý pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejstříku ÚSKP: 52007/6-6274

okres
Jičín
souřadnice
50.430061,15.234625
Maleč socha Panny Marie čelní strana

Maleč. Sochy Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého na návsi

Téma: Nucení emigranti a lapidária, Sloupy a pilíře, Statue
kraj Vysočina

Autor: obě sochy – neznámý
Datace: poslední čtvrtina 17. století
Donátor: socha Panny Marie - původně mariánský sloup – Voračičtí z Paběnic
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejstř. ÚSKP 28487/6-4521, 35257/6-286

okres
Havlíčkův Brod
souřadnice
49.771402,15.680491
Mařenice sloup se sochou Panny Marie celkový pohled

Mařenice. Sloup se sochou Panny Marie

Téma: Sloupy a pilíře, Významní donátoři
Liberecký kraj

Datace: 1704
Autor: Ondřej Dubke
Donátor: Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská
Materiál: jemnozrnný pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP: 20536/5-3126

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.812074,14.676647
Mikulov-Bozi-muka-01

Mikulov. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Gagarinova 69201 Mikulov | Jihomoravský kraj

Datace: 18. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: u vinohradnických staveb při cestě směrem na Klentnici pod západním úpatím Turoldu na severním okraji zástavby Mikulova (ulice Gagarinova)
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP objekt - není evidován v ÚSKP

okres
Břeclav
souřadnice
48.813481,16.634585
Mikulov.Sloup-Nejsvetejsi-Trojice-01

Mikulov. Sloup Nejsvětější Trojice

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj

Datace: 1724 – 1725
Autor: Ignác Lengelacher, Anton Josef Prenner (koncept)
Donátor: Walter Xaver 4. kníže Dietrichstein
Materiál: Vápenec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 17923/7-1508
Umístění: Náměstí

okres
Břeclav
souřadnice
48.806779,16.638429
Novosedly-Bozi-muka-01

Novosedly. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj

Datace: kolem poloviny 17. století
Autor: neznámý
Donátor: patrně donace šlechtického majitele Drnholce
Materiál: kámen
Umístění: u větvení silničních komunikací směrem na Brod nad Dyjí, Drnholec a Novosedly
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 16002/7-1244

okres
Břeclav
souřadnice
48.852325,16.504211
Olomouc-Řepčín  Sv. Jan Nepomucký celkový pohled na sloup

Olomouc-Řepčín. Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře, Významní donátoři
Olomoucký kraj

Datace: 1707
Autor: David Zürn
Donátor: Norbert Želecký, opat kláštera v Hradisku u Olomouce
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 27081/8-1841

okres
Olomouc
souřadnice
49.609347,17.213216
Ostrava sloup Panny Marie celkový pohled

Ostrava. Mariánský sloup na Masarykově náměstí

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře
Masarykovo náměstí 70200 Ostrava | Moravskoslezský kraj

Datace: 1702, významné úpravy 1773, 1992, 2007
Autor: Ioaness Hyacint Zélande, úprava v roce 1773 – Matěj Žídek (Matheus Schidek)
Donátor: Magdalena Brugmann, Marianna Brandlin, členové bratrstva Nejsvatějšího škapulíře v Ostravě
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 24273/8-3121

okres
Ostrava-město
souřadnice
49.835609,18.293076
Perna-Bozi-muka-05

Perná. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj

Boží muka I
Datace: 18. století – počátek 19. století
Boží muka II
Datace: 1839
Boží muka III
Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století
Boží muka IV
Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století
Boží muka V (trať Pravá klentnická) a VI (trať Levá klentnická)
Datace: 1752
Boží muka VII
Datace: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století

okres
Břeclav
souřadnice
48.851873,16.624002
Pnětluky sloup se sv. Flroiánem celkový pohled od sv

Pnětluky. Sloup s dvojsochou sv. Floriána a sv. Vavřince na návsi

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře
Ústecký kraj

Datace: 2. desetiletí 18. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovec
Nemovitá Kulturní památka zapsaná v ÚSKP rejstř. č. 42885/5-2229

okres
Litoměřice
souřadnice
50.250557,13.704518
7. Smilkov. Socha sv. pavla. Stav v roce 2007

Smilkov. Sousoší sv. Jana a Pavla při cestě do Arnoštovic

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře, Významní donátoři
Středočeský kraj

Datace: do roku 1761
Autor: Tomáš Hatlák
Donátor: hraběcí manželé Jan Jindřich z Bissingenu a jeho choť rozená hraběnka z Astfeldu
Materiál: pískovec červené barvy, kamenické dekorativní prvky a podstavec částečně žulové
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 21498/2-182

okres
Benešov
souřadnice
49.607102,14.609858
|< < 1 2 >|
Diskusní fórum

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit sestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit