NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mařenice. Sloup se sochou Panny Marie

Téma: Sloupy a pilíře, Významní donátoři
Liberecký kraj
Mařenice  sloup se sochou Panny Marie  celkový pohled

Datace: 1704
Autor: Ondřej Dubke
Donátor: Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská
Materiál: jemnozrnný pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP: 20536/5-3126

Sloup se nachází na okraji obce v lese při lesní cestě nedaleko původní hájovny. Sloup byl vztyčen z nadace Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské v roce 1704 v souvislosti se stavbou hájovny, která byla za života velkovévodkyně zvána Francisca-Thall.

Sloup, jehož podstavci dominuje  sasko-lauenburský erb, měl bohatou sochařskou výzdobu. Jejím autorem byl pravděpodobně Ondřej Dubke, který v letech 1700 až 1746 působil jako dvorní sochař velkovévodkyně. Původně se na sloupu nacházelo pět soch. Známá je podoba vrcholové plastiky Panny Marie s Ježíškem, která je zachycena na fotografii z počátku 20. století. Další dvě plastiky byly umístěny po stranách dříku sloupu, jednalo se pravděpodoně o postavy řeholníků. Zmíněná fotografie plastiky zachycuje již pouze v torzech bez hlav. Dvě plastiky, které se nacházely v dolním plánu na podstavci již v této době chyběly a není známo o jaké figury se jednalo. V areálu sousední hájenky jsou dochovány části pískovcových soch a prvků, které s největší pravděpodobností pocházejí ze sloupu, ale při jeho restaurování již nebyly navraceny.

Sloup z něhož je dochován a restaurován pouze podstavec s erbem a dřík sloupu působí jako výrazný krajinotvorný prvek.

Text: Miloš Krčmář

Foto: Miloš KrčmářDalší údaje

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.812074,14.676647
Galerie fotografií

Mařenice, sloup se sochou Panny Marie

foto
Miloš Krčmář
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Mařenice. Sloup se sochou Panny Marie

:: Celkový pohled
dne: 19. 4. 2011
foto: Miloš Krčmář

Mařenice. Sloup se sochou Panny Marie

:: Detail soklu
dne: 19. 4. 2011
foto: Miloš Krčmář