NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Olomouc-Řepčín. Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře, Významní donátoři
Olomoucký kraj
Olomouc-Řepčín   Sv. Jan Nepomucký  celkový pohled na sloup

Datace: 1707
Autor: David Zürn
Donátor: Norbert Želecký, opat kláštera v Hradisku u Olomouce
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 27081/8-1841

Opat Norbert Želecký pověřil v roce 1707 provedením sochařské práce mladého Davida Zürna, který se právě v tomto roce ujal dílny otce Franze Zürna staršího. Socha byla původně umístěna při císařské silnici do Olomouce u mostu na kraji hradiské louky. V roce 1736 v souvislosti s vytvořením pomníku Jana Nepomuckého Josefem Winterhalderem byla demontována a nahradila ji socha sv. Liboria od Ondřeje Zahnera. Sloup byl po odborném rozebrání a přenesení kamenickým mistrem Wenzlem Rokytzkým umístěn roku 1736 u cesty, „po níž se jde z Hradiska do Těšetic". Dnes stojí na křižovatce polních cest směrem ke Křelovu, v katastru olomoucké městské části Řepčín.

V kartuši na podstavci je mariánský monogram a letopočet Anno 1707, na dříku sloupu jsou tři reliéfní kartuše se třemi poprsími světců, které jsou bohužel pro zvětrání kamene již špatně čitelné. Mohlo by jít o sv. Petra, zřejmě řádového světce s infulí a nějakého premonstrátského mučedníka či snad sv. Štěpána. Původní je dnes pouze podstavec z maletínského pískovce, sloup s toskánskou hlavicí a socha sv. Jana Nepomuckého jsou novodobější kopie z hrubozrnného pískovce. Roku 1934 bylo dílo poraženo za vichřice a rozbito. Kopie vytvořil v roce 1945 olomoucký sochař Hořínek podle původních fragmentů. Originály se brzy nato z městského lapidária ztratily.

Kolem statue se o 16. květnu, považovaném za den světcovy mučednické smrti, konaly oslavy s pobožnostmi. Mimořádná byla také kanonizační slavnost, konaná v Olomouci 10. června 1731, kdy na Hradisku probíhaly oslavy u sochy po celý oktáv svátku, socha byla osvětlena a pořádaly se ohňostroje.

Text: Aneta Zlámalová

Foto: Archiv NPÚDalší údaje

okres
Olomouc
souřadnice
49.609347,17.213216
Galerie fotografií

Olomouc-Řepčín (Hradisko), sloup, sv. Jan Nepomucký

foto
Archiv NPÚ
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Olomouc-Řepčín. Sv. Jan Nepomucký

:: Celkový pohled na sloup
dne: 20. 4. 2011
foto: Archiv NPÚ