NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Ostrava. Mariánský sloup na Masarykově náměstí

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře
Masarykovo náměstí 70200 Ostrava | Moravskoslezský kraj
Ostrava  sloup Panny Marie  celkový pohled

Datace: 1702, významné úpravy 1773, 1992, 2007
Autor: Ioaness Hyacint Zélande, úprava v roce 1773 – Matěj Žídek (Matheus Schidek)
Donátor: Magdalena Brugmann, Marianna Brandlin, členové bratrstva Nejsvatějšího škapulíře v Ostravě
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 24273/8-3121

Základnu sloupu tvoří mohutný kvadratický sokl s nárožními hranolovými pilíři, zakončený mohutnou předsazenou profilovanou římsou. Nad pilíři jsou osazeny dekorativní vázy (3 originály a 1 kopie) z hrubozrného pískovce. Mezi pilíři jsou osazeny čtyři kované mříže, vnitřní prostor je volný. Kolem kvadratického soklu je čtyřboká balustráda tvořená nárožními a středovými pilíři, pravoúhlými profilovanými kuželkami a horním profilovaným madlem. Na rozích jsou osazeny čtyři čučky. Pod balustrádou začíná dvoustupňové schodiště z jednoduchých schodů s horním profilem. Na horní profiované římse je na severní straně vytesáno jméno autora "Ioaness Hyacint Zelandr 1702".

Na kvadratickém podstavci s římsou je vprostřed čtyřboký podstavec s římsou, na jehož přední (severní) straně je nápis: "DEO OPT(IMO) MAX(IMO) / VIRGINI DEIPARAE / IMMACULATAE / In Patrociniu(m) toti(us) Civitis / OSTRAVIENSIS / Singulam pietate susceptae / STATUAM HANC /  In perpetua(m) rei memoriam / D(omina) Magdalena Brugmanm & / D(omina) Marianna Brandlin / Concives Inchoarunt / Alma vero Archi Confra - / ternitas SS. Scapularis De / votissime Consumavit / ANNO / qVo LeopoILDVs Impera - / tor AvgVtVs / et / IosephVs I. ReX VnragIa / gLorIose In TerrIs Regnant. Na zadní straně (jižní) je nápis: REGNANTE : IOSEPHO II. / CAESARE : GLORIOSO : / MAT(T)HEVS : SHIDEK : RENOVARI, ET A VRARI. /  FECIT. // OBNOVENO / ZNOVU POSTAVENO / 1992. Na podstavci je umístěn vysoký štíhlý rotační dřík sloupu zakončený dole profilovanou patkou a nahoře zdobenou dekorativní iónskou hlavicí s volutami a perlovcem, mezi volutami je hlavice zdobena styliovanými girlandami z květů a ovoce.

Na sloupu je umístěna vrcholová socha Panny Marie Immaculaty, která stojí na nízkém nástavci a půlměsíci. Ženská postava stojí v bohatě zřaseném šatu se sepnutýma rukama, s hlavu mírně zvednutou. Hlavu má opatřenu kovovou pozlacenou svatozáří s dvanácti hvězdami.

Ostravský sloup patří ke sloupům vztyčeným ne na paměť nebo jako poděkování za ustoupení moru, ale jako výraz osobní zbožnosti a úcty k Panně Marii, Neposkvrněné Panně a Ochránkyni.

Text: Andrea Čeplá

Foto: Andrea ČepláDalší údaje

okres
Ostrava-město
souřadnice
49.835609,18.293076
Galerie fotografií

Ostrava, Mariánský sloup

foto
Andrea Čeplá
dne
20. 4. 2011
Možnosti řazení

Ostrava. Sloup Panny Marie

:: Celkový pohled
dne: 20. 4. 2011
foto: Andrea Čeplá