NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Kunčina. Kalvárie, sloupy se sochami Immaculaty, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha a balustráda se sochami sv. Kateřiny, Davida kajícníka, sv. Anny, sv. Jáchyma, sv. Alžběty, sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského, bl. Jana Sarkandra a dalších

Téma: Sloupy a pilíře, Významné soubory
Pardubický kraj
Kunčina  soubor soch před kostelem  socha krále Davida

Datace: 1705 – 1720
Autor: Jan Sturmer s dílnou
Donátor: Matěj Josef Theofil Kunert, místní farář
Materiál: maletínský pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 86873/6-3101 (terasa se sochami) a 86872/6-3100 (sousoší Kalvárie)

Tento mimořádný soubor soch, který zdobí prostor před kostelem sv. Jiří v Kunčině, vznikl z iniciativy místního faráře Matěje Josefa Theofila Kunerta, jehož jméno je uvedeno v několika nápisech na sloupech, a to pravděpodobně většinou na paměť moru, jak dokládá i výběr světců, mezi nimž najdeme kromě patronky dobré smrti a Panny Marie, Ochranitelky ve všech životních situacích, řadu protimorových patronů (sv. Roch, sv. Rozálie, sv. Karel Boromejský, sv. Šebestián, sv. František Xaverský). Kunčinský uměnímilovný farář inicioval vznik dalších sochařských děl v blízkém Rychnově a ve Vendolí, které realizoval tentýž olomoucký sochař.

Soubor soch je rozmístěn na přístupové cestě ke kostelu, lemované kuželkovou balustrádou, která se několikrát zalamuje tak, aby vzniklo vhodné proscénium pro umístění sloupu, které jsou celkem čtyři a jsou určeny sochám Panny Marie Immaculaty, nebo-li Panny Marie Neposkvrněného početí, sv. Barboře jako patronce dobré smrti, sv. Janu Nepomuckému, nově se rodícímu světci a ochránci proti pomluvě a proti povodním, a sv. Rochovi, jednomu z nejvýznamnějších ochránců proti moru. Sloupy se sochami se zdvíhají z dvouetážových hranolových soklů a tvarosloví jejich hlavic stejně jako poměry mezi jednotlivými užitými architektonickými prvky napovídají, že jejich autor nebyl příliš znalý pravidel antické řádové architektury. Sochy na sloupech doplňují na balustrádě osazené postavy světců zdvíhající se ze stlačených a listovým dekorem zdobených soklů, které vytvářejí spolu se sloupy pyramidální kompozice a vnášejí do celé aleje soch nepravidelný obkročný rytmus.

Volba a rozmístění soch ani celkový ikonografický program celého souboru nejsou pro nás prozatím jednoznačně čitelné. Dokonce nevíme ani to, proč si kunčinský farář zvolil pro prezentaci soch světců právě toto „sloupové“ řešení, které bylo pochopitelně finančně mnohem náročnější. Jisté je jen, že díky tomuto neobyčejnému donátorskému počinu vznikl soubor, který představuje jakýsi zdrobnělý protějšek galerii soch světců realizované na Karlově mostě v Praze.

Text: Kateřina Adamcová, Václav Paukrt

Foto: Václav PaukrtDalší údaje

okres
Svitavy
souřadnice
49.794696,16.628123
Galerie fotografií

Kunčina, kalvárie se sloupy

foto
Václav Paukrt
dne
20. 4. 2011
Možnosti řazení

Kunčina. Soubor soch před kostelem

:: Celkový pohled na levou část
dne: 20. 4. 2011
foto: Václav Paukrt

Kunčina. Soubor soch před kostelem

:: Celkový pohled na pravou část
dne: 20. 4. 2011
foto: Václav Paukrt

Kunčina. Soubor soch před kostelem

:: Socha krále Davida
dne: 20. 4. 2011
foto: Václav Paukrt

Kunčina. Soubor soch před kostelem

:: Socha sv. Alžběty
dne: 20. 4. 2011
foto: Václav Paukrt