NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Jílové (dříve Děčín XVI – Přípeř). Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v areálu zámeckého parku

Téma: Nucení emigranti a lapidária, Sloupy a pilíře
Ústecký kraj
Jílové, sloup se sv. Janem Nempomuckým, celkový p

Datace: 1731
Autor: neznámý
Donátor: Heinrich Schade
Materiál: pískovec střednězrnný okrové barevnosti
Nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 29389/5-3746

V areálu zámeckého parku v Jílovém najdeme jeden z typů sloupů charakteristickcý pro tento region. Představuje spojení tradičních sloupových božích muk, na jejichž kapličkový nástavec byla namísto křížku osazena figura světce. V případě tohoto sloupu však navíc tato figura má podobu dvoustranné sochy skládající se ze dvou figur připojených k sobě zády jako siamská dvojčata. Celek tak není orientován pouze k jedné, ale ke dvěma stranám a má tak jakoby dvě čelní strany. Tyto dvojsochy se právě v severních Čechách vyskytují velmi často, čímž patří v kontextu českého barokního sochařství k výjimečným oblastem.

Na čelní stěně nástavce se lze setkat s reliéfem sv. Josefa s Ježíškem, vlevo s reliéfem sv. Antonína Paduánského s Ježíškem, vpravo s reliéfem sv. Floriána a v zadní části s reliéfem Piety. Na levé boční stěně podstavce se nalézá nápis: "ANNO 1731[?] HCS [?]".

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, jenž se původně nacházel v Přípeři (dnes Děčín XVI – Přípeř), byl postaven v roce 1731, jak nás o tom informuje letopočet na samotné památce. V archivních pramenech se s tímto sloupem poprvé setkáváme v soupise soch rozběleské farnosti, který 20. listopadu 1835 sepsal místní farář P. Johannes Wöhle. V tomto soupise se o sloupu, lokalizovaném v Přípeři „u vesnické cesty, zřídka navštěvované cizinci“, píše: „Svatý Jan Nepomucký, z jednoho kusu kamene, sochařsky dvoustranně znázorněný, v položivotní velikosti, pomalovaný a na sloupovitém kamenném postamentu. Na čtyřech stranách postamentu jsou v reliéfu ještě čtyři vyobrazení, totiž: a) sv. Josef, b) Bolestná Matka Boží, c) sv. Antonín, d) sv. Florián. Také tato vyobrazení jsou pomalována. Vše je dobře dochováno a dobře provedeno.“ Dále soupis uvádí, že „vytesaný nápis zní: 1731. H. S.“, a vysvětluje, že sochu „postavil v roce 1731 na vrchnostenském činžovním pozemku, patřícím k domu č. 18, jeho tehdejší majitel Heinrich Schade.“ To znamená, že iniciály vysekané  za datací patří donátorovi. Posléze soupis dodává, že neexistuje žádný fond na udržování sloupu, že však „obyvatelé Přípeře jsou ochotni udržovat tuto sochu v patřičném stavu“, i když se k tomu nechtějí písemně zavázat, a že „proti dalšímu trvání sochy nelze nic namítat“.

Neznámo kdy byl sloup z Přípeře přemístěn do Jílového. Nataša Brejchová-Steinová vyslovuje domněnku, že se tak mohlo stát v souvislosti se stavbou železniční tratě Praha – Drážďany, anebo že jej hrabata Thunové spolu s jinými uměleckými předměty přemístili do areálu svého jílovského zámku. Soupisová práce „Umělecké památky Čech z roku 1977“ již sloup zaznamenávají v Jílovém. V roce 2010 se statue dočkala restaurátorského zásahu.

Text: Viktor Kovařík, Pavel Zahradník

Foto: Viktor KovaříkDalší údaje

okres
Děčín
souřadnice
50.760816,14.103502
Galerie fotografií

Jílové (pův. Přípeř). Sloup se sv. Janem Nepomuckým

foto
Viktor Kovařík
dne
3. 5. 2011
Možnosti řazení

Jílové. Sloup se sv. Janem Nepomuckým

:: Detail boční strany
dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Jílové. Sloup se sv. Janem Nepomuckým

:: Detail kapličky
dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Jílové. Sloup se sv. Janem Nepomuckým

:: Celkový pohled
dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Jílové. Sloup se sv. Janem Nepomuckým

:: Čelní strana
dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Jílové. Sloup se sv. Janem Nepomuckým

dne: 3. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík