NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Smilkov. Sousoší sv. Jana a Pavla při cestě do Arnoštovic

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře, Významní donátoři
Středočeský kraj
7. Smilkov. Socha sv. pavla. Stav v roce 2007

Datace: do roku 1761
Autor: Tomáš Hatlák
Donátor: hraběcí manželé Jan Jindřich z Bissingenu a jeho choť rozená hraběnka z Astfeldu
Materiál: pískovec červené barvy, kamenické dekorativní prvky a podstavec částečně žulové
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 21498/2-182

V současnosti bohužel torzální sousoší sv. Jana a Pavla se nalézá při pravé straně silnice u Smilkova na vrcholu návrší. Za ním odbočuje doprava původní cesta vedoucí do nedalekých Arnoštovic, kde stojí farní kostel. Půdorysně trojstěnný podstavec přechází ve zděnou trojbokou část se třemi nárožními kamenickými prvky vrcholícími vztyčenými volutami. Tyto nárožní voluty z červeného pískovce jsou tvořeny rokajovým dekorem mušlí a hřebínků. Na čelní stěně podstavce směřující k rozcestí do Arnoštovic se nacházel alianční znak fundátorů a majitelů zdejšího panství, hraběcích manželů Jana Jindřicha z Bissingenu a jeho choti hraběnky z Astfeldu. Zadní stěny podstavce nesly dle svědectví „boční kartuše s votivními letočetnými nápisy“. Jedna z nich se v depozitáři dosud zachovala, nese však již jen záznam o opravě sousoší provedené roku 1937. Na robustním a hmotném podstavci spočívá ze žuly provedená masivní, u čelní stěny vzdutá římsa. Ta tvořila podnož pro vlastní podstavec dvou světeckých postav. Za postavami dnes na místě nedochovaných soch římských mučedníků, sv. Jana a sv. Pavla, se tyčí vysoký a štíhlý obelisk opatřený v horní třetině původně obláčky, symbolem „Božího oka“ v paprsčité svatozáři a na vrcholu stylizovanými plameny.

První z římských mučedníků a ochránců polní úrody proti bouřce a krupobití, sv. Jan, se nacházel na levé straně sousoší. Zatímco světcova pravice směřovala dolů podél těla, levice byla vztyčena nad hlavu s gestem poukazujícím k nebi. Sv. Jan byl oděn v obvyklý oděv římského vojáka, v pancíř, krátkou suknici nad kolena a opánky. Povrch pancíře byl utvářen velmi podrobně, se zaujetím pro detailní zobrazení ozdob, nýtů atd. Světec měl přes levé rameno přehozen dlouhý plášť splývající za zády až k zemi a u pasu převázaný. Dovedně byla ztvárněna světcova hlava ve zdobné přilbě s vousatou tváří, s pootevřenými ústy, dekorativně zvlněným vousem, hluboce posazenýma očima a výrazným obočím.

Janův souputník a bratr, sv. Pavel, stál v původní podobě po jeho levici, s pohledem upřeným před sebe. Pravou nohu měl světec podloženou drobným soklíkem, ze kterého se zdvíhal snop obilných klasů stáčející se k pasu sv. Pavla. Ten na ně pokládal svoji pravici v ochranitelském gestu, levice směřovala původně od těla a světec v ní držel pravděpodobně svazek blesků. Pozorně byla opět utvářena světcova hlava v přilbici s chocholem se smyslem pro detailní znázornění povrchu přilby s ozdobným dekorem. Statue sv. Jana a Pavla ukazovala zřetelně na schopnosti i možnosti svého autora, vrchnostenského sochaře Tomáše Hatláka, činného na Smilkovsku patrně v letech 1760 až 1782.

Sousoší dobově oblíbených ochránců proti bouři a krupobití vztyčené na zdaleka viditelném místě přečkalo poměrně bez úhony až do nedávné doby, kdy byla část dekorativní výzdoby podstavce odcizena a poškozené sochy posléze raději ukryty do depozitáře. Dnes tedy nad Smilkovem směrem k Heřmaničkám nalezneme jen o veškerou sochařskou výzdobu ochuzené a navíc poškozené smutně působící torzo.

Text a foto: Viktor KovaříkDalší údaje

okres
Benešov
souřadnice
49.607102,14.609858
Galerie fotografií

Smilkov. Sousoší sv. Jana a Pavla při cestě do Arnoštovic

foto
Viktor Kovařík
Možnosti řazení

Smilkov. Sousoší sv. Jana a Pavla

Smilkov. Sousoší sv. Jana a Pavla

foto: Viktor Kovařík

Smilkov. Sousoší sv. Jana a Pavla

foto: Viktor Kovařík

Smilkov. Socha sv. Jana. Stav v roce 2007

:: 2007
foto: Viktor Kovařík

Smilkov. Socha sv. Jana. Stav v roce 2007

foto: Viktor Kovařík

Smilkov. Socha sv. Pavla. Stav v roce 2007

:: 2007
foto: Viktor Kovařík

Smilkov. Socha sv. Pavla. Stav v roce 2007

:: 2007
foto: Viktor Kovařík