NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Pnětluky. Sloup s dvojsochou sv. Floriána a sv. Vavřince na návsi

Téma: Patroni a ochránci, Sloupy a pilíře
Ústecký kraj
Pnětluky  sloup se sv. Flroiánem  celkový pohled od sv

Datace: 2. desetiletí 18. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovec
Nemovitá Kulturní památka zapsaná v ÚSKP rejstř. č. 42885/5-2229

Na sloupu se nenacházejí žádné votivní nápisy ba ani datace a o vzniku sloupu nás nezpravují sni žádné dochované soudobé písemné prameny. V soupise soch dlažkovické farnosti, kam byly Pnětluky přifařeny, z  roku 1835, kupodivu tento sloup nenacházíme. Teprve v dalším soupise soch této farnosti, jenž byl sepsán někdy před rokem 1860, je uveden jako statue sv. Floriána, která je stručně popsána takto: „Je vytesána z pískovce a postavena na postamentu, který je rovněž z pískovce; slušná.“ Soupis jinak uvádí jen to, že tato statue „byla postavena obcí na návsi“.

Tento zdánlivě jednoduchý objekt reprezentující světecký sloup základního typu, který se vždy skládá z jednoho či více kamenných stupňů, hranolového soklu s profilovanou patkou a římsou, sloupu většinou s kompozitní v tomto případě však dórské hlavice a vrcholové sochy, je přece jen něčím mimořádný. Na hlavici totiž nestojí jedna figura, ale dvě zády k sobě přirostlé sochy, jež nezastupují jako v jiných případech téhož světce, ale světce dva. K zádům sv. Floriána v oděvu římského vojáka s přilbicí na hlavě, praporcem v ruce, zalévajícího džberem hořící dům se tiskne postava sv. Vavřince, v oděvu jáhnů a s rožněm, na němž byl opékán. Přítomnost obou ochránců proti ničivým účinkům ohně napovídá, že Pnětluky postihlo několik velkých požárů. Vyzdvižením sv. Floriána a sv. Vavřince na sloup umístěného v centru obce, uprostřed návsi, se pod ochranu těchto patronů dostali všichni, kdo tu žijí.

Dvojsochy zdobí v severních Čechách nejen sloupy a pilíře, ale i jednodušší statue. Většinou se však jedná o dvojsochy znázorňující tutéž svatou osobu. V případě sloupu v Pnětlukách se k sobě přimykají dva ochránci proti ohni, v případě statue v Českých Zlatníkách zase světci, jež jsou považováni za charakterové protějšky, sv. Jan Nepomucký jako světec, který v pravý čas mlčel a udržel tak zpovědní tajemství, a sv. Antonín Paduánský jako světec, který v pravý čas mluvil jako skvělý kazatel.

Text: Kateřina Adamcová, Viktor Kovařík, Pavel Zahradník

Foto: Viktor KovaříkDalší údaje

okres
Litoměřice
souřadnice
50.250557,13.704518
Galerie fotografií

Pnětluky. Sloup se sv. Vavřincem a Floriánem.

foto
Viktor Kovařík
dne
4. 5. 2011
Možnosti řazení

Pnětluky. Sloup se sv. Floriánem

:: Boční strana dvojsochy
dne: 4. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Pnětluky. Sloup se sv. Floriánem

:: Celkový pohled
dne: 4. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Pnětluky. Sloup se sv. Floriánem

:: Detail sv. Floriána
dne: 4. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Pnětluky. Sloup se sv. Floriánem

:: Detail sv. Vavřince
dne: 4. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík

Pnětluky. Sloup se sv. Floriánem

:: Celkový pohled
dne: 4. 5. 2011
foto: Viktor Kovařík