NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mikulov. Sloup Nejsvětější Trojice

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj
Mikulov.Sloup-Nejsvetejsi-Trojice-01

Datace: 1724 – 1725
Autor: Ignác Lengelacher, Anton Josef Prenner (koncept)
Donátor: Walter Xaver 4. kníže Dietrichstein
Materiál: Vápenec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 17923/7-1508
Umístění: Náměstí

Trojsloupí svatotrojického monumentu před někdejším kostelem sv. Anny realizoval I. Lengelacher patrně podle návrhu malíře A. J. Prennera, pracujícího podobně jako Lengelacher pro knížete Dietrichštejna. Podle smlouvy uzavřené v Mikulově 8. listopadu 1723 měl Lengelacher za obnos 650 zlatých vytesat šest andělských figur, z nichž jednu v životní velikosti, deset hlav andílků a šest dětských postaviček na soklu, tři kartuše se znaky a s andílky přidržujícími knížecí čapku, tři podstavce pro figury andělů a sochu Immaculaty. Práce měla být dokončena podle nákresu a modelu do konce roku 1724. Vzhledem k tomu, že písemný doklad je označen jako „neuer contract“, lze předpokládat předchozí smlouvu, která se patrně týkala první pracovní etapy na monumentu. Lengelacherovo autorství je do té míry přesvědčivé, že je nemusí potvrzovat ani jeho signatura, vytesaná na Kristově postavě v násloupí.

Celkový rozvrh mikulovského sloupu ukazuje k rakouským pracím. Svou koncepcí stojí někde mezi vídeňským svatojosefským sloupem J. B. Fischera z Erlachu (1706)a morovými sloupy pořizovanými později na rakouském území, například v Křemži (Krems).

Text: prof. Miloš Stehlík

Foto: Bc. Miroslav ZavadilDalší údaje

okres
Břeclav
souřadnice
48.806779,16.638429
Galerie fotografií

Mikulov. Sloup Nejsvětější Trojice

Možnosti řazení

Mikulov. Sloup Nejsvětější Trojice