NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Dolní Dunajovice. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj
Dolni-Dunajovice-Bozi-muka-02

Datace: 1795
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: v polích u silnice směrem na Březí cca 380m jihozápadně od jihozápadního okraje zástavby Dolních Dunajovic
Nápis: 1795
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 20992/7-1208

Tvarově ušlechtilá zděná pilířková boží muka osazená v ploché zemědělské krajině při úpatí západní strany masivu Pálavy patří do skupiny objektů drobné sakrální architektury lemujících historickou komunikaci vedoucí od Drnholce přes katastr Dolních Dunajovic

a Pernou až k poutní kapli sv. Antonína Paduánského.

Z předstupující kubické základny ukončené zvonovnicí vyrůstá štíhlý hranolový dřík členěný kordonovou římsou s podbrádkou a ukončený vyloženou římsovou hlavicí s výraznou profilací tvořenou podbrádkou a podvalkem. Hlavice nese čtyřbokou kaplici završenou vyloženou profilovanou korunní římsou s podvalky. Z vrcholové stanové stříšky s pálenou krytinou ční dvouramenný kovaný kříž s liliovitým zakončením břeven.

Dřík je na všech čtyřech stranách členěn mělkými vpadlinami tvaru vertikálně orientovaných protáhlých obdélníků nahoře i dole půlkruhově ukončených. Stěny kaplice jsou na všech čtyřech stranách prolomeny pravoúhlými vpadlinami. U paty základny se nachází odpadlý fragment destičky s rytou, černě proloženou datací 1795 a s údajem o obnově objektu roku 1994.

Texty: Mgr. Aleš Homola

Foto: Mgr. Petr CzajkowskiDalší údaje

okres
Břeclav
souřadnice
48.839712,16.584363
Galerie fotografií

Dolní Dunajovice. Boží muka

Možnosti řazení

Dolní Dunajovice. Boží muka

Dolní Dunajovice. Boží muka