NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mikulov. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Gagarinova 69201 Mikulov | Jihomoravský kraj
Mikulov-Bozi-muka-01

Datace: 18. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: u vinohradnických staveb při cestě směrem na Klentnici pod západním úpatím Turoldu na severním okraji zástavby Mikulova (ulice Gagarinova)
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP objekt - není evidován v ÚSKP

Architektonicky náročně řešená a mimořádně autenticky dochovaná, byť ve vážně narušeném stavu, barokní zděná pilířková boží muka se nachází při historické komunikaci vedoucí pod západním úbočím masivu Turoldu, která tvořila spojnici mezi Mikulovem a Klentnicí. Předmětná boží muka jsou u této cesty zachycena na plánech prvního vojenského mapování.

Hranolový dřík s konkávně vybranými nárožími umístěný na soklu, který se skrývá pod současnou úrovní terénu, je členěn kordonovou římsou tvaru oblounu a ukončen vyloženou římsovou hlavicí zdobenou bohatou profilací se žlábkovnicí a podvalkem. Přesahující hlavice krytá po obvodu pálenou krytinou nese oproti dříku poněkud subtilnější čtyřbokou kaplici, která má obdobně jako dřík konkávně vybraná nároží. Kaplice je završena masivní vyloženou korunní římsou opět bohatě profilovanou s užitím motivu žlábkovnice a podvalku, na níž spočívá stanová stříška krytá pálenou taškou. Ze stříšky vyrůstá deformovaný fragment kovaného kříže s trojlaločným zakončením břeven. Dřík je na třech stranách členěn mělkými, konkávně vybranými nikami s konchami, kaplice je na všech čtyřech stranách prolomena nikami, jejichž vnitřní prostor završený konchou je opět tvarován konkávně.

Texty: Mgr. Aleš Homola

Foto: Mgr. Petr CzajkowskiDalší údaje

okres
Břeclav
souřadnice
48.813481,16.634585
Galerie fotografií

Mikulov. Boží muka

Možnosti řazení

Mikulov. Boží muka