NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Klentnice. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj
Kletnice-Bozi-muka-01

Boží muka I
Datace: přelom 18. a 19. století
Autor: neznámý

Boží muka II
Datace: přelom 18. a 19. století – patrně z roku 1806
Autor: neznámý

Boží muka I

Datace: přelom 18. a 19. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: v trati Pod Stolovou horou u komunikace spojující Mikulov a Klentnici cca 850m jižně od jižního okraje zástavby Klentnice
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP objekt není evidován v ÚSKP

U historické komunikace vedoucí z Mikulova do Klentnice, jejíž severní úsek využívá soudobá asfaltová silnice spojující obě lokality, jsou na mezi umístěna zděná pilířková boží muka. Subtilní hranolový dřík božích muk vyrůstá z kubické základny. Dřík je opatřen patkou s oblounovou profilací, podbrádkovou kordonovou římsou a vyloženou římsovou hlavicí podpíranou žlábkovnicí. Na hlavici spočívá čtyřboká kaplice završená masivní vyloženou profilovanou korunní římsou nesoucí nízkou stanovou stříšku s pálenou krytinou. Z vrcholu stanu vyrůstá kovaný kříž s kruhovitým zakončením břeven, který je v místě jejich protnutí doplněn obdélnou destičkou a diagonálně vybíhajícími paprsky svatozáře bohatě zdobenými volutově stáčenými kovanými pásky. Kaplice je na čelní straně prolomena hlubokým plochostropým výklenkem přístupným ze dvou pravoúhle navazujících stran, kde je kaplice plně otevřená a její horní část je podpírána pouze nárožním válcovým sloupkem.

Boží muka II

Datace: přelom 18. a 19. století – patrně z roku 1806
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: cihla, malta, omítka, pálená krytina, kovaný kříž
Umístění: u větvení silničních komunikací směrem na Pernou a na Pavlov na severním okraji obce
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 46652/7-1301

U větvení komunikací směrem na Pernou a na Pavlov, z níž odbočuje cesta ke kapli sv. Antonína Paduánského, stojí na nízkém pahrbku štíhlý hranol zděných pilířkových božích muk. Z robustní kubické základny ukončené římsou s oblounem ční vysoký hranolový dřík členěný kordonovou římsou s oblounovou profilací a završený vyloženou profilovanou římsovou hlavicí užívající prvku žlábkovnice nesoucí kaplici hmotově shodnou s dříkem završenou vyloženou korunní římsou s profilací motivem podvalku a podbrádky. Ze stanové stříšky kryté pálenou krytinou vyrůstá kovaný kříž s trojlaločným zakončením břeven. Dřík je na zadní straně členěn vpadlinou tvaru horizontálně orientovaného obdélníka, kaplice je na přední straně (orientované ke komunikaci) a straně zadní prolomena hlubšími segmentově zaklenutými výklenky.

Text: Mgr. Aleš Homola

Foto: Mgr. Petr CzajkowskiDalší údaje

okres
Břeclav
souřadnice
48.832481,16.64041
Galerie fotografií

Kletnice. Boží muka

Možnosti řazení

Kletnice. Boží muka

Kletnice. Boží muka