NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novosedly. Boží muka

Téma: Sloupy a pilíře
Jihomoravský kraj
Novosedly-Bozi-muka-01

Datace: kolem poloviny 17. století
Autor: neznámý
Donátor: patrně donace šlechtického majitele Drnholce
Materiál: kámen
Umístění: u větvení silničních komunikací směrem na Brod nad Dyjí, Drnholec a Novosedly
Nápis: není
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 16002/7-1244

Štíhlý pilíř raně barokních kamenných pilířkových božích muk představuje nejstarší příklad drobné sakrální architektury umístěné při historické komunikaci vedoucí od Drnholce přes katastr Dolních Dunajovic do Perné a ke Klentnici a současně jeden z nejstarších objektů tohoto typu v mikulovském regionu vůbec. Objekt je situován u výchozího místa výše uvedené komunikace hned za východním ukončením inundačního pásma řeky Dyje překonávaného systémem mostů k Drnholci ležícímu na protějším západním břehu.

Z předstupující základny čtvercového půdorysu ukončené zúžením s profilem zvonovnice vyrůstá kvadratický sokl završený profilovanou soklovou římsou. Sokl je na všech čtyřech stranách členěn pravoúhlými vpadlinami tvaru písmene L, jejichž celková kompozice vytváří reliéfní zobrazení kříže, jehož břevna vybíhají se střední obdélné plochy. Na soklu je umístěn hranolový dřík se zkosenými hranami opatřený odstupněnou profilovanou patkou a vyloženou římsovou hlavicí užívajícími profilace oblouny a podvalkem. Strany dříku jsou členěny vpadlými zrcadly tvaru protáhlých vertikálně orientovaných obdélníků s odstupněnými rámy a stupňovitě vystupujícími středními obdélnými plochami, profilace orámování je podána v jemném reliéfu. Hlavice dříku nese čtyřbokou kaplici původně sevřenou nahoře i dole profilovanými římsami, z nichž se do současnosti dochovala jen římsa spodní, vyložená korunní římsa s jemnou profilací doložená ještě na fotodokumentaci ze 60. let 20. století již bohužel chybí. Kaplice členěná na všech čtyřech stranách pravoúhlými vpadlinami je nyní završena torzem kamenné stříšky přibližně tvaru kvadrátku s konkávně projmutou horní částí ukončenou oblounovou římsou, která původně patrně nesla kouli s vetknutým křížem.

Text: Mgr. Aleš Homola

Foto: Mgr. Karel SklenářDalší údaje

okres
Břeclav
souřadnice
48.852325,16.504211
Galerie fotografií

Novosedly. Boží muka

Možnosti řazení

Novosedly. Boží muka