NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Leština. Pilíř s křížkem

Téma: Sloupy a pilíře
Královéhradecký kraj
Leština  krucifix  celkový pohled (NPÚ 2003)

Datace: 1807
Autor: Jan Chládek mladší
Donátor: obec
Materiál: světlý pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejstříku ÚSKP: 52007/6-6274

Pískovcový pilíř s krucifixem ve vrcholu a původně sochami dvou andělů umístěnými na římse překrývající dřík (andělé po roku 2000 odcizeni), se nachází na západním okraji osady Leština v obci Markvartice u Sobotky.  Na kamenném fundamentu je postaven pískovcový kvádrový sokl zdobený obláčkovými rámci vytesanými na ploše. Sokl je v horní části profilovaný, s nápisem na čelní straně. Kvádrový podstavec rozšiřují v dolní a hoření části zavíjené voluty. V mělkých nikách po stranách podstavce se nacházejí reliéfy světců, v čelní straně P. Marie Bolestná, na levé straně sv. Florián, vpravo sv. Jan Nepomucký, na zadní straně sv. Izidor. Světci jsou zobrazeni se svými atributy včetně dalších ikonografických znaků. Na čelní straně mezi volutami je vytesaná palmeta s vročením 1807. Na profilované římse je na kvádrovém plintu vztyčen poměrně masivní krucifix, ve spodní části kónicky rozšířený, ukončenými jetelovými rameny. Na kříži je uchycen korpus mrtvého Krista, s hlavou skloněnou k pravému ramenu a bederní zřasenou rouškou s cípem svěšeným u pravého boku. Ve vrcholu svislého břevna nápisová páska, titulus IN/RI. Na podstavci pod krucifixem ve spodní části je reliéf lebky se zkříženými hnáty.

Po stranách kříže byly dříve umístěny poměrně velké sochy klečících andělů. Anděl po levici Ukřižovaného si pravou rukou tisknul roušku k hlavě, anděl po jeho pravici s hluboce skloněnou hlavou a sepjatýma rukama.

Nápis vzadu pod reliéfem sv. Izidora: Obnoveno z nákladů / obce  Leštinské / 18 / 62.

Práce sochaře Jana Chládka ml. patří mezi velmi zdařilé sochařské projevy lidového umění na Turnovsku a Jičínsku. Sochař byl poučen rokokovým dekorem a jeho práce se vyznačují typicky „chládkovským“ rokajovým ornamentem a tvaroslovím, hustým kanelováním a typicky rozšířenými volutovými dříky s lidově pojatými reliéfy světců.

Text:  Viktor Blažek

Foto: NPÚ 2003Další údaje

okres
Jičín
souřadnice
50.430061,15.234625
Galerie fotografií

Leština. Pilíř s křížkem

foto
NPÚ 2003
dne
19. 7. 2011
Možnosti řazení

Leština. Pilíř s křížkem

dne: 19. 7. 2011