Přejít na: Obsah | Konec stránky

Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - 2013 (Foto Lenka Svášková)(Foto Lenka Svášková)

Národní kulturní památku hrad a zámek Bečov tvoří výjimečný soubor cenné architektury zastupujících gotický, renesanční, barokní i historizující sloh. V současnosti je areál přístupný pouze z jedné třetiny, zbývající dvě jsou pro návštěvníky uzavřeny.

Projekt Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů získal v roce 2010 cenu Evropské unie Europa Nostra Award. Jeho cílem je nejen příkladná obnova s důrazem na zachování všech památkových hodnot areálu a otevření hradu široké veřejnosti formou vzdělávacích programů nejrůznějšího zaměření, ale také proces realizace tohoto záměru. S poznatky a zkušenostmi z průběhu obnovy je veřejnost průběžně seznamována jak prostřednictvím médií, tak speciálními vzdělávacími programy nebo materiály publikovanými v odborných periodikách.

Podrobné informace k projektu obnovy hradu Bečov jsou na webu www.castlebecov.eu, kde lze sledovat aktuální stav probíhající obnovy, případně si stáhnout digitalizovanou publikaci Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace.

Kontakt:

  • Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov, tel. 353 999 394, 606 666 423, kastelan@zamek-becov.cz