Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Základní katalog

Katalog publikací

Nalezeno: 25
Možnosti řazení
Seřadit sestupně

Hradní muzeum Český Krumlov. Historie objektu a katalog exponátů

Budova českokrumlovského Hrádku, stavby těsně přiléhající k jednomu ze symbolů jižních Čech, renesančně zdobené věži v centru města zapsaného na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO, nebyla po dlouhou dobu smysluplně využívána. V průběhu roku 2010 byla Národním památkovým ústavem…

Autoři: PANENKOVÁ, Duňa

Formát: 202 stran

ISBN 978-80-85033-29-8

Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura

Autoři: Ondřej Fibich, Pavel Hájek, Jan Müller, Ivana Řandová, Karel Skalický a Jana Štorková Edice: Miscellanea – svazek 9. Knihu vydalo českobudějovické pracoviště NPÚ ve spolupráci s nakladatelstvím Ondřej Fibich. Fotograficky bohatě vybavená kniha se zabývá jihočeským venkovským stavebnictvím 1…

Autoři: FIBICH, Ondřej

Formát: 165 x 240 mm, 304 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-85033-59-5

Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě

Kamenná boží muka jsou jedním z nejstarších hmotně dochovaných dokladů zbožnosti mimo liturgické prostory. Jejich výskyt je hojný především v bývalých německojazyčných oblastech při jižní hranici českých zemí, kde byla na přelomu 15. a 16. století vytvářena v souvislosti s výstavbou…

Autoři: PALOUŠOVÁ, Zdenka

Formát: 220 x 300 mm, 304 stran

ISBN 978-80-85033-17-5

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Kniha kolektivu autorů Jana Adámka, Jarmily Hansové, Daniela Kováře, Romana Lavičky, Zdeňka Mareše a Zuzany Thomové přináší řadu nových informací o kostele, který se v roce 1785 stal katedrálou a prochází životem města České Budějovice od jeho založení až po současnost. Až dosud si nikdo z laické…

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 165 x 240 mm, 272 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-85033-54-0

Leckteří národové – schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov

U příležitosti výstavy kostýmních miniatur „...ten svět kosmopolitní“, která je až do konce května 2011 otevřena v Etnografickém ústavu (v bývalém Paláci šlechtičen) v Brně, byla vydána Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích publikace „Leckteří národové – schwarzenberská sbírka…

Autoři: CICHROVÁ, Kateřina, CREMONA, Vicki Ann, NOVÁKOVÁ, Lenka

Formát: 170 x 240 mm, 240 stran

ISBN 978-80-85033-24-3

Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520

Edice: Miscellanea – svazek 5 Interpretace obsažená v této knize je vystavěna na příkladu jednoho z nejvýstavnějších jihočeských pozdně gotických městských kostelů, farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Je založena na důkladné rešerši písemných pramenů…

Autoři: LAVIČKA, Roman, ŠIMŮNEK, Robert

Formát: 160 x 240 mm, 176 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-85033-30-4

Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa

Opat Bohumír Bylanský dovedl cisterciácký klášter Zlatá Koruna a jeho okolí k nebývalému kulturnímu i hospodářskému rozkvětu. Ve třech desítkách let před zrušením kláštera (1755–1785) zdejší řeholní společenství vytvořilo významné centrum navazující na středověké i barokní podněty, zároveň se však…

Autoři: GAŽI, Martin, HANSOVÁ Jarmila, BELŠÍKOVÁ, Šárka

Formát: 165 x 240 mm, 288 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-85033-51-9

Památky jižních Čech 2

Další svazky: 1 < 2 > 3e-shop Druhý svazek sborníku Památky jižních Čech mapuje dění v  památkové péči v posledním několika letech, upozorňuje na významné akce obnovy památek, nabízí ale také hlubší odborné studie o různorodém památkovém fondu jižních Čech. Několik studií si všímá…

Autoři: GAŽI, Martin, OURODA, Vlastislav

Formát: 240 x 165 mm, 192 stran

ISBN 978-80-85033-24-3

Památky jižních Čech 3

Další svazky: 2 < 3 > 4e-shop Také třetí svazek Památek jižních Čech přináší studie o památkovém fondu v Jihočeském kraji i informace o důležitých realizacích památkové péče v poslední době. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích,…

Autoři: GAŽI, Martin, OURODA, Vlastislav

Formát: 240 x 170 mm, 208 stran

ISBN 978-80-85033-28-1

Památky jižních Čech 4

Další svazky: 3 < 4 > 5e-shop   Obsah Vlastislav Ouroda: Editorial, 7 TUTELAE MEMORIA Vojtěch Storm: Památkářské úsilí na Českobudějovicku v letech 1970-1987. Kronika a poznámky okresního konzervátora, 9 STUDIA Pavel Hájek, Jarmila Hansová, Zdeněk Kohlíček: Kaplický potok. Součást…

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 240 x 170 mm

ISBN 978-80-85033-48-9

|< < 1 2 3 >|