Přejít na: Obsah | Konec stránky

2013: Dřevo pohledem památkové péče

Díky svým jedinečným materiálovým vlastnostem provází dřevo člověka po celé jeho kulturní dějiny. Stalo se nejprve nástrojem k obraně i získání potravy, poskytlo oheň k zahřátí i k úpravě jídla, uplatnilo se jako základní konstrukční materiál lidských obydlí. Postupem času tvořilo jeden z hlavních materiálů všestranně využitelného nářadí i četných mechanických strojů, vozidel i plavidel, kultovních symbolů i okras či šperků.

Ačkoliv jsou dřevěné prvky, konstrukce či artefakty zcela běžnou součástí památkového bohatství, často je nespravedlivě podceňována prezentace výskytu dřeva v širokém spektru památkových témat. Nejrůznější historické součásti památek zhotovené ze dřeva jsou jednou z hlavních sfér zájmu a působení současné památkové péče, a to jak z hlediska výzkumu, tak i pro specifické otázky konzervace a restaurování.

Vše, co v památkové péči souvisí s ochranou historických lidských výtvorů ze dřeva, bude Národní památkový ústav představovat v široké škále populárních i odborných prezentačních aktivit – spoluprací na prestižní odborné konferenci a dalších odborných akcích, přednáškami pro veřejnost, prohlídkami památek i publikační činností.

Věříme, že některá část našeho tématu zaujme a obohatí zájemce o památky, a především o dřevo ve všech jeho historických formách. Navazujeme tak na loni otevřené obecné téma tradičních materiálů a postupů v památkové péči, které bychom chtěli rozvíjet i v dalších letech.