Přejít na: Obsah | Konec stránky

Fotografická soutěž Dřevo jako součást historické stavby

Soutěž pro širokou veřejnost, jejímž cílem je zachytit mizející krásu původních dřevěných prvků historických staveb. Pozornost by měla být přednostně věnována zachycení dokladů řemeslného umu našich předků, míry dochování původních dřevěných prvků a konstrukcí, poodhalení dalších dosud (ne)tušených souvislostí a pohledů na dřevo jako tradiční stavební materiál historických staveb.

Pořadatel: Generální ředitelství Národního památkového ústavu. Soutěž je vyhlašována v rámci mediálního tématu Národního památkového ústavu na rok 2013 a cyklu (Ne)tušené souvislosti.

Doba trvání: Soutěž trvá od 15.3.2013 do 30.9.2013.

Pravidla soutěže:

 1. Každý účastník soutěže může do soutěže zaslat max. 5 fotografií (doporučené rozlišení 300 dpi, 18x24 cm).
 2. Fotografie by měly být doplněny doprovodným textem autora (ne delším než 100 slov) vysvětlujícím proč a čím je pro něj snímek zajímavý, jedinečný.
 3. Fotografie označené názvem s uvedením kontaktního spojení se zasílají na adresu drevo@up.npu.cz nebo na adresu:
  Národní památkový ústav Generální ředitelství, oddělení technologické laboratoře, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1.
  Na obálku uveďte: Soutěž "Dřevo jako součást historické stavby".

Vyhodnocení soutěže: Zaslané soutěžní práce budou vyhodnoceny odbornou komisí složenou ze zástupců z oblasti památkové péče. Oceněny budou nejlepší 3 fotografie na uvedené téma s přihlédnutím k doprovodnému textu. Na výherce čekají volné vstupenky na vybrané objekty ve správě Národního památkového ústavu a řada věcných cen.

Další ujednání:

 1. Zaslané osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou použity jinak než v souvislosti s touto soutěží.
 2. Zasláním fotografií do soutěže každý autor poskytuje NPÚ souhlas s jejich užitím za účelem další propagace na webovém portálu NPÚ a na Facebooku NPÚ.
 3. Zasláním fotografií každý soutěžící současně souhlasí s podmínkami soutěže a závazně prohlašuje, že disponuje autorskými právy k zaslaným fotografiím. Pořadatel nepřebírá dodatečnou odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
 4. Pořadatel se nezodpovídá za technické závady při odesílání či zpracování, ani za případné vzniklé náklady.
 5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování soutěžních podkladů a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.
 6. Soutěžící souhlasí s případným zveřejněním svých fotografií na tématicky zaměřené výstavě, na webových stránkách NPÚ, příp. dalších materiálech publikovaných NPÚ.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat jednotlivé soutěže či jejich pravidla.
 8. V případě podezření na nedodržení pravidel si pořadatel vyhrazuje právo zaslané fotografie vyřadit.
 9. Pravidla soutěže jsou platná od 15.3.2013 do 1.10.2013.