Přejít na: Obsah | Konec stránky

Obnova templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře

eeaNázev a identifikace projektu

  • Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře
  • registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-045-2014
  • operační program: CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění
  • programová osa: PA 16-3 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví-památky zahradní architektury
  • doba trvání projektu: 5. 1. 2015 – 30. 4. 2016

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána rozhodnutím zprostředkovatele programu, Ministerstva financí ČR, ze dne 14. listopadu 2014 na základě projektové žádosti předložené v rámci EHP fondů pro období 2009–2014 (podpora poskytovaná trojicí států: Island, Lichtenštejnsko, Norsko), programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, programové oblasti 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.

Příjemcem je Národní památkový ústav.

Zaměření a cíle projektu

Cílem projektu je celková stavební a památková obnova novogotického templu, národní kulturní památky, v zámeckém parku v Krásném Dvoře. Jde o unikátní stavbu zahradní architektury, která byla navržena v roce 1792 hrabětem Janem Rudolfem Černínem, tehdejším majitelem panství. Jde tak o první případ novogotické stavby v České republice. Projekt se zaměřuje na citlivou památkovou obnovu objektu s maximálním ohledem na původní materiály a dochované prvky. Projekt počítá s rekonstrukcí vstupních schodišť, obnovou dlažby v interiéru, opravou vnitřních dřevěných žeber, rekonstrukcí pláště lucerny, opravou dřevěných žeber po obvodu lucerny, se zhotovením kopie vyhlídkové lávky, opravou vřetenových schodišť, s restaurováním sochy a s dalšími nutnými stavebními zásahy; následně s instalací expozice o historii krajinářských parků a fenoménu staveb drobné zahradní architektury. Je plánováno zpřístupnění objektu veřejnosti, a to nejen formou prohlídky interiéru a zpřístupněním vyhlídky, ale též formou koncertů a jiných společenských událostí. Zvláštní péče je věnována vytvoření edukačních programů a vedení edukačních aktivit pro organizované skupiny dětí a mládeže od předškoláků až po studenty středních škol (mimo jiné bude připraven také modul pro klienty blízkých sociálních zařízení).

Podrobnější informace o projektu zde:

http://www.krasny-dvur.cz/obnova-novogotickeho-templu/

Kontaktní osoby: