Přejít na: Obsah | Konec stránky

Průmyslové dědictví

Název a identifikace projektueea grants

  • název: Průmyslové dědictví
  • registrační číslo: EHP-CZ06-PDP-2-002-01-2014
  • operační program (programové období): Finanční mechanismus EHP období 2009–2014 pro oblasti: zachování a obnova nemovitých kulturních památek, revitalizace sbírek muzejní povahy, písemného kulturního dědictví a filmového dědictví a podpora současného živého umění, CZ06
  • programová oblast: PO16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
  • doba trvání projektu: 1. 6. 2014 – 30. 4. 2016

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána rozhodnutím partnera programu, Ministerstva financí ČR ze dne 29. 5. 2014 na základě projektové žádosti předložené v rámci EHP fondů pro období 2009–2014 (podpora poskytovaná trojicí států: Island, Lichtenštejnsko, Norsko), program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.

Příjemcem je Národní památkový ústav, partnerem norský Direktoriát kulturního dědictví/ Riksantikvaren.

Zaměření a cíle projektu

V červnu 2014 byl zahájen projekt Průmyslové dědictví, realizovaný v partnerské spolupráci Národního památkového ústavu – Metodického centra technických památek a průmyslového dědictví a Riksantikvaren – Directorate for Cultural Heritage v Norsku.

Projekt je zaměřen na poznání, zhodnocení a zprostředkování poznání oblasti péče o průmyslové dědictví a spolupráci mezi odbornými institucemi památkové péče v České republice a Norsku. Základem je vzájemné seznámení se s průmyslovým dědictvím na norské a české straně, s metodami dokumentace, hodnocením z pohledu památkové péče, s metodami obnovy a možnostmi nového využití. Na tomto základě bude připravena putovní výstava věnovaná významným příkladům průmyslového dědictví ČR a Norska a příkladům znovuoživení průmyslových objektů a areálů, které ztratily svou původní funkci, s reflexí úspěchu a neúspěchu z pohledu památkové péče (respektování památkových hodnot, jejich využití při hledání nového obsahu a formy). K výstavě bude připravena publikace.

Partneři projektu

Norský Direktoriát kulturního dědictví (The Directorate for Cultural Heritage/ Riksantikvaren), paralela Národního památkového ústavu, je vládní agentura spadající pod pravomocmMinisterstva životního prostředí, která zodpovídá za správu veškerých archeologických i architektonických památek a lokalit, jakož i kulturních prostředí.

Kontaktní osoby:

Projektový manažer doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.,
Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví NPÚ,
matej.milos@npu.cz
Finanční manažer Ing. Pavel Bosák (NPÚ)
Administrátoři Bc. Inka Pospíšilová (NPÚ), pospisilova.inka@npu.cz
Ellen Mauritzen (Riksantikvaren)