Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví


Název a identifikace projektu

  • Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví
  • registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/04.0052
  • operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
  • oblast podpory 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
  • doba trvání projektu: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána usnesením zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0064/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 na základě projektové žádosti předložené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  prioritní osa 7.3 Další vzdělávání.

Příjemcem je Národní památkový ústav.

Zaměření a cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program Odborně řemeslná obnova předmětů kulturního dědictví v rámci dalšího vzdělávání pracovníků, zabývajících se obnovou kulturních památek i dalších objektů a předmětů kulturního dědictví, a zvýšit tak vzdělanost a konkurenceschopnost v oblasti činností, které ještě nejsou charakteru restaurování, přesahují však zásadně rozsah běžným způsobem kvalifikované profese řemeslníka.

Vzdělávací program nabídne příležitost seznámit se s aktuálními postupy v rámci obnovy kulturního dědictví vzhledem k současným trendům a požadavkům památkové péče. Program bude zahrnovat devět oborových modulů, každý v rozsahu 100 hodin výuky, rozdělené na teoretickou část a praktické semináře, které budou přednostně probíhat na ohrožených objektech památkového fondu ČR v rámci Kraje Vysočina; výukové metody budou doplněny e-learningovým portálem zahrnující instruktážní videosekvence a dvěma studijními oporami ve formě tištěných publikací. Účastníci získají osvědčení o absolvování pilotního kursu vzdělávacího programu.

Podle zaměření modulu budou kursy vhodné v  prvním modulu pro vlastníky a správce památek, odborné kapacity ze strany zhotovitelů obnov památkově chráněných a historických objektů (stavbyvedoucí, přípraváři zakázek), včetně zástupců církví a neziskových organizací a odborné pracovníky výkonné i odborné složky státní památkové péče. Druhou kategorii účastníků pak v druhém až devátém modulu tvoří řemeslníci, podle jednotlivých oborů: zedník a omítkář, štukatér, kameník/dlaždič, truhlář, tesař, malíř a natěrač, kovář/zámečník a pokrývač.

Instituce zapojené do projektu

Okresní hospodářská komora Jihlava – spolupracuje při realizaci projektu zejména zprostředkováním kontaktů a předáváním informací z oblasti řemesel pro památkovou péči, propagací myšlenek ochrany a obnovy kulturního dědictví a tohoto projektu, šířením informací o probíhajícím projektu mezi podnikateli.

Střední škola stavební Jihlava – spolupracuje zejména při vytváření osnov praktické části modulů zedník a omítkář pro památkovou péči, štukatér pro památkovou péči, malíř a natěrač pro památkovou péči, truhlář pro památkovou péči, tesař pro památkovou péči a pokrývač pro památkovou péči a při zajišťování dílenských prostor pro výuku. Další oblastí spolupráce je zprostředkování kontaktů a předávání informací z oblasti výuky řemesel pro památkovou péči.

Akademie – vyšší odborná škola, gymnázium a střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou – spolupracuje zejména při vytváření osnov praktické části modulů kameník/dlaždič pro památkovou péči a kovář/zámečník pro památkovou péči a při zajišťování dílenských prostor pro výuku.


Kontaktní osoba: