NPÚ logo
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Rok francouzské kultury – mimořádný projekt Národního památkového ústavu pro rok 2013

Rok francouzské kulturyOd dob monarchie Ludvíka XIV. francouzská kultura prioritním způsobem podněcovala životní styl, umění a festivity aristokratických vrstev v celé Evropě. Vliv Francie se promítal v přejímání způsobu života a kultury, principů dekorativně bohatých zahrad či architektonických prvků. V průběhu výrazných dějinných zvratů se francouzská šlechta usazovala také ve střední Evropě. Její vrcholy a pády byly reflektovány i prostřednictvím šlechty, která přicházela do zemí Koruny české jak za třicetileté války, tak po Francouzské revoluci. Do sklonku 19. století mělo v našich zemích sňatkovou provázanost zhruba na padesát francouzských rodin, čímž docházelo k přímému vstupu francouzské kultury do tohoto teritoria. Doklady vlivu Francie se nejvýrazněji promítají v oblasti hradů a zámků.

Přijďte s námi prožít kouzlo Francie!