Přejít na: Obsah | Konec stránky

Knihovna NPÚ – generální ředitelství

Kontakt

Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1
tel. +420 257 010 622, 257 010 623
e-mail: gnr.knihovna@npu.cz


Výpůjční doba:

Po 9–11, 12.30–15
Út 9–11
St 12.30–15
Čt 9–11
zavřeno

Knihovní řád: PDF.


Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje zhruba 15 procent fondu knihovny (všechny přírůstky od roku 2004 a zahraniční periodika). Probíhá rekatalogizace. Ve výběrové článkové bibliografii najdete příspěvky od roku 1994.


Ve fondu jsou uloženy odborné publikace z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, konzervace a restaurování památek. Stavebněhistorické průzkumy jsou uloženy ve Sbírce plánů, stavebně historických průzkumů a restaurátorských zpráv.