Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Hrady a zámky objevované a opěvované

19. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Jízdárna Pražského hradu

Výstava se koná pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana,
ministra kultury Daniela Hermana a kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého

NPU Logo SPH Logo

To nejkrásnější z českých hradů a zámků
Vaši hrdost probudí z hlubokého spánku
Šest stovek střípků nesmrtelných skvostů
Ze sta starých sbírek, jimž vzdáváme poctu
Objevujme znovu dědictví českých vládců
Opěvujme zručnost pradědečků našich otců

Velkolepá výstava je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území. Docenění pokladů, které jejich zdi uchovávají, napomůže i hudba a poezie umělců minulých staletí, opěvujících slávu a hodnoty české minulosti.

Relikviář sv. MauraPrvní část expozice uvádí návštěvníka do hlubin věků, do doby zachované pouze v mytologii a archeologických nálezech. Její perlou, nejvýznamnějším exponátem, na který se zaměřuje pozornost všech, je Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky ze 13. století, nejstarší zachovaná verze textu, v němž se objevuje praotec Čech, mytická postava muže, který přivedl svůj lid do země a po němž nesou Čechy své jméno. Středověk, dobu hradů, jako jsou Přimda, Zvíkov nebo Pernštejn, Křivoklát, Trosky, pevnosti a zároveň sídla pánů ovládajících zemi rozkládající se pod nimi, ilustruje především tzv. karlštejnský poklad, soubor prvotřídního vybavení a liturgických předmětů hradu Karlštejn, ikony české státnosti. O každodenních zápasech téže doby vypovídají zase mohutná karlštejnská vrata, jež pamatují i kroky císaře Karla IV. Obrazy Mistra Theodorika a relikviář sv. Maura, cenná zlatnická památka z Bečova, nalezená při opravě hradu v osmdesátých letech minulého století, donutí k přemýšlení o věcech nadčasových. Symbolem renesance, období přeměny hradů ve výstavné zámky obklopené zahradami a parky, je kovaná pestrobarevná mříž zdobící studnu zámku v Jindřichově Hradci.

Detail mříže studny na zámku v Jindřichově HradciBaroko zastoupí na výstavě Braunova alegorie Pýchy, barokní a klasicistní životní styl, kdy majitelé sídel shromažďovali umělecká díla a kuriozity z celého tehdy známého světa a předznamenávali tak vznik moderních galerijních sbírek, dokládají největší poklady a umělecká díla zámků Kratochvíle, Bučovice, Český Krumlov aj. Ve druhé polovině 19. století se zámecké areály proměňovaly v centra hospodářských velkostatků, ale současně se stávaly rodovými památníky i vyhledávanými cíli romantických umělců, zachycenými například v deníku Karla Hynka Máchy. Moderní život ve starých kulisách doloží automobil Benz Karla V. ze Schwarzenbergu a překotné změny 20. století závěť prezidenta Masaryka, Plečnikovy plány úprav Pražského hradu i zápisy na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Výstava, na níž je historie země nahlížena optikou vývoje šlechtických sídel, umožní zhlédnout pohromadě na jednom místě nejvýznamnější a nejkrásnější exponáty z hradů a zámků celé republiky. Čeští návštěvníci díky ní možná poprvé na vlastní oči uvidí věci, o kterých se učili už na základní škole – a návštěvníci ze zahraničí zde mohou to nejlepší z České republiky objevit za jediný den. Nabídku programů pro rodiny s dětmi (konají se každou druhou a čtvrtou sobotu, tedy 10. a 24. 1., 14. a 28. 2. a 14. 3. 2015) a pro školy najdete na stránce vzdělávací programy, "ochutnávku" výstavních exponátů nabízí fotogalerie.

Komentované prohlídky výstavy pro veřejnost s autorem výstavy Petrem Pavelcem nebo členy kurátorského týmu nabízejí možnost poznat příběhy vystavených skvostů z hradů a zámků a podrobně se seznámit s jejich krásou a cenou. Účast na těchto prohlídkách si laskavě rezervujte:

 

Autor a hlavní kurátor, autor průvodce výstavou:
Petr Pavelec
Kurátoři:

Kateřina Cichrová, Stanislav Hrbatý, Lenka Kalábová, Michal Konečný, Naděžda Kubů, Eva Lukášová, Ludmila Ourodová, Duňa Panenková, Zuzana Vaverková
Asistentka hlavního kurátora:

Michaela Váchová
Architekt výstavy:

SGL projekt, s. r. o., Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Jakub Žák
Grafický design:

Josef Janáč (Havas Worldwide Prague)
Instalace:

ARTEO CZ, s. r. o., Miroslav Sýkora
Propagace výstavy:

Simona Juračková, Jana Tichá
Doprovodný program a edukace:

Radka Těšínská Lomičková a kolektiv

Otevřeno

denně včetně pondělí 10–18 hodin
(s výjimkou 24. 12. 2014)

Vstupné

Základní kategorie:

 • plné 150 Kč
 • snížené 80 Kč
 • rodinné 300 Kč
 • školní skupiny
  (max. 30 žáků) 20 Kč za žáka, 2 dospělí jako doprovod zdarma
 • registrované 10 Kč

Doprovodné programy:

 • komentovaná prohlídka
  (např. kurátorská) 40 Kč k ceně vstupného
 • komentovaná prohlídka
  pro školy 20 Kč k ceně vstupného za žáka, 2 ped. zdarma
 • vzdělávací program
  pro školy (max. 25 žáků) 40 Kč k ceně vstupného za žáka, 2 ped. zdarma

Kategorie vstupného:
Snížené
: mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol (denní studium) do 26 let, senioři nad 65 let
Rodinné:
maximálně 2 dospělí a 5 dětí do 16 let
Registrované
: novináři po předložení novinářského průkazu
Volný vstup: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP-P včetně 1 osoby doprovodu, licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky na výstavu
Školní skupiny
: minimálně 10 žáků (studentů), na každých 15 žáků nebo studentů má 1 osoba doprovodu nárok na volný vstup; nárok na vstupné v ceně 20 Kč vzniká po předložení jmenného seznamu žáků nebo studentů potvrzeného školou či hromadného předložení platných studentských průkazů

VSTUP NA VÝSTAVU JE BEZBARIÉROVÝ

Jízdárna Pražského hradu na mapě

Tisková zpráva z 18. 12. 2014