Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Workshopy pro veřejnost (prezentace, video)

Workshop k restaurování nábytku, dřeva a kovu

středa 4. března, 16.30–18 hod.

  • Vrata z hradu Karlštejn (30 min.) – Ivan Houska, Jakub Vondráček, Ing. Tomáš Kyncl
  • Delfínový kabinet ze státního zámku Hluboká nad Vltavou (30 min.) – Mgr. Kateřina Cichrová, Ivan Houska, Václav Vondráček, Vladimír Stejskal
  • Komentovaná prohlídka k restaurovaným exponátům (30 min.)

Doslovnou bránu k výstavě výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované tvoří monumentální karlštejnská vrata, instalovaná v Jízdárně Pražského hradu. Vrata jsou běžnou součástí hradu Karlštejn, národní kulturní památky a jednoho z nejvýznamnějších hradů v Evropě. Workshop nabídne zajímavou exkurzi do technologie a řemeslného zpracování restaurovaného objektu, jehož financování bylo zajištěno z daru anglické společnosti The Friends of Czech Heritage. Účastníci workshopu se budou moci seznámit i s průběhem restaurovaní dalšího nevšedního uměleckého díla, delfínového kabinetu ze státního zámku Hluboká nad Vltavou. Sekretář z konce 18. století získala kněžna Eleonora ze Schwarzenberku z pozůstalosti spisovatele Adalberta Stiftera, jehož podrobný popis kabinetu je zachycen v románu Pozdní léto.

Vstupné:
plné 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč, registrované (pro novináře s průkazem) 10 Kč

Restaurování vrat z hradu Karlštejn – prezentace

Dendrochronologie vrat z Karlštejna – prezentace

Tajemství tzv. delfínového kabinetu – prezentace


Workshop k restaurování historických textilií

úterý 17. února, 16.30–18 hod.

  • Barokní jezdecké postroje (30 min.) – Mgr. Kateřina Cichrova, MgA. Radka Kalabisová
  • Dámský karuselový kostým ze státního zámku Žleby (30 min.) – PhDr. Eva Lukášová, Vladimíra Lipská
  • Komentovaná prohlídka k restaurovaným exponátům (30 min.)

Na výstavě jsou návštěvníkům představeny četné artefakty, které společným úsilím kurátorů a restaurátorů prošly doslova znovuzrozením. Mezi ty nejpozoruhodnější, které absolovovaly zásadní „obrodu“, patří některé vystavené historické textilie – například soubor luxusních jezdeckých postrojů a dámský karuselový kostým. Komentovaná prezentace umožní návštěvníkům nahlédnout do nejednoduchého procesu jejich záchrany.

Vstupné:
plné 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč, registrované (pro novináře s průkazem) 10 Kč

Schwarzenberská barokní jezdecká výbava – prezentace

Dámské karuselové šaty – prezentace

Restaurování sedla "à la royale" – prezentace

Restaurování sedla – prezentace