Přejít na: Obsah | Konec stránky

Program akcí

Mediální program Národního památkového ústavu je v letošním roce věnován mimo jiné i industriálnímu dědictví. Akce NPÚ jsou tradičně propojeny s aktivitami "Industriálních stop" věnovaných propagaci a záchraně industriálního dědictví. Vedle tradičních pořadatelů Industriálních stop, kterými je nejen NPÚ, ale především Výzkumné centrum průmyslového dědictví při FA ČVUT, ČKAIT, ČSSIČeský národní komitét ICOMOS, se na organizování a pořádání Industriálních stop podílejí desítky organizací, institucí, sdružení, spolků, například AMU, ČVUT, Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, divadelní soubory, alternativní scény, muzea v čele Národním technickým muzeem a další kulturní instituce, stejně jako stovky nadšenců a dobrovolníků.


Využití technických staveb k novým účelům

11.4.2013 – Hornický skanzen Mayrau, Vinařice u Kladna, začátek v 16.00 hod

Úvodní přednáška na téma záchrany industriálního dědictví,  kterou pořádá v rámci pravidelného cyklu na dole Mayrau Klub přátel hornických tradic – Kladno, o. s.

Vedle příkladu  realizace zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovic s areálem Dolu Hlubina a vysokých pecí, budou představeny i některé zajímavé projekty konverzí z Německa .

Přednáší: přední znalkyně v oblasti technických památek Ing. arch. Eva Dvořáková (Národní památkový ústav – generální ředitelství).

Více zde.


České podzemí

13.–14.4.2013 - Penzion a restaurace Ve Století, Loděnice

Seminář zaměřený na unikátní málo známou oblast - české podzemí, na kterém vystoupí vedle zástupců NPÚ i řada dalších odborníků. Součástí semináře je i zajímavá exkurze do historické Chrustenické šachty.

Odborný seminář je primárně určen studentům oborů "cestovní ruch" a souvisejících, odborným pracovníkům destinačních společností, pracovníkům působícím v oblasti rozvoje cestovního ruchu a památkové péče a dalším zájemcům o problematiku montánního turismu, zejména členům hornicko-historických spolků a podobně zaměřených sdružení.

Během prvního dne se účastníci seznámí s řadou aktuálních problémů v oblasti ochrany a alternativního využití montánních památek, včetně několika praktických příkladů turistického využití pozůstatků hornické činnosti. Na několika příkladech z různých lokalit v ČR budou prezentovány jednotlivé fáze využití montánních atraktivit, od studií turistického potenciálu po provoz ekonomicky soběstačného hornického skanzenu. Druhý den semináře bude věnován exkurzi do hornického skanzenu Chrustenická šachta.

Program a pozvánka ke stažení: DOC.


Nový život opuštěných staveb – industriální stopy

23.4.2013 - Brněnské výstaviště, konferenční pavilon E, sál E2

Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2013

V současné době se odehrává přesun zájmu, projektování, stavebních činností, ale také investičních příležitostí směrem od novostaveb k rekonstrukcím, přestavbám a projektům nového využití toho, co již stojí. V krátké době zůstalo bez využití velké množství uvolněných průmyslových a výrobních objektů. Celkovým počtem, osobitým charakterem, růzností, ale i náročností projekčních a technických řešení představuje transformace opuštěných výrobních budov a areálů, zahrnovaných pod průmyslové dědictví, důležité téma současného stavebnictví.

Je to také argument, proč věnovat jednu z profilových konferencí Stavebních veletrhů Brno 2013 problematice nového využití průmyslového dědictví. V současné situaci se zdá, že i pro stavebnictví nabízí nepřehlédnutelnou inspiraci.

Konkrétními příklady, zaměřenými především na hlediska stavebně technická a investorská, bude na konferenci představeno několik staveb a aktuálních aktivit, které dokládají různé přístupy k zachování a novému využití tohoto specifického stavebního fondu. Současně s touto konferencí se připravuje i "Stavební kniha 2013" s tématikou "Nový život opuštěných staveb /Industriální dědictví/", která bude rovněž na Stavebním veletrhu v Brně představena.

Garanty jednotlivých přednáškových bloků jsou Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. (Odbor památkové péče MK ČR), Ing. Svatopluk Zítek (Český svaz stavebních inženýrů), PhDr. Benjamin Fragner (Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT Praha), Ing. arch. Eva Dvořáková (Národní památkový ústav – generální ředitelství). V rámci druhého bloku vystoupí s příspěvkem na téma Přístupy památkové péče k obnově výrobně-technických staveb Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Registrace na konferenci zde.

Podrobný program ke stažení: PDF.


Seminář Vesnické technické objekty 2013

14.-16.10.2013

Další z oblíbeného cyklu seminářů , které pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě bude opět zaměřený na vesnické technické objekty s výjimkou vodních mlýnů. Pod termín "vesnické technické" zahrnujeme jak objekty z prostředí vesnického, tak z malého města, a to i z doby ještě kolem poloviny 20. století. Tematický rozsah zahrnuje jak "běžné" referáty zabývající se dokumentací, průzkumy či rekonstrukcí objektů, tak i ikonografii, experimentální zkoumání zaniklých technologických postupů či o "okrajová" témata, např. významné osobnosti ve vztahu k technickým objektům.
První den je věnovaný jednacím blokům, druhý kombinuje jednací bloky, pracovní dílny (workshopy) a návštěvu kulturně-historicky pozoruhodných vysokomýtských objektů, třetí zaplňuje exkurze za zajímavých technickými objekty Pardubického kraje. Více již brzy ZDE.