Přejít na: Obsah | Konec stránky

2014: Kámen pohledem památkové péče

Kámen provází člověka na Zemi odnepaměti. Lidem byl kámen zbraní, nástrojem, stavebním i výtvarným materiálem, stál na samém prahu vzniku jeho kultury a později i umění.

V oblasti památkové péče tak kámen a z něj zhotovená díla minulosti zaujímají výsadní postavení. S kamenem jsou spjaty nejstarší dochované umělecké a stavební památky a také rané vědomé snahy tato díla chránit a uchovávat pro další pokolení. Jako by postupná zkáza kamene ztělesňujícího stabilitu, trvanlivost a neměnnost o to více člověka vybízela postavit se neúprosnému proudu času...

V současnosti představuje konzervace a restaurování kamenných památek košatý interdisciplinární obor zahrnující sochaře restaurátory, historiky umění, památkáře, geology, chemiky i biology.

S výsledky jejich práce, ale i s pohledem památkářů, historiků a historiků umění vás bude seznamovat cyklus přednášek a komentovaných prohlídek Kámen pohledem památkové péče.