Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Základní katalog

Katalog publikací

Nalezeno: 10
Možnosti řazení
Seřadit sestupně

Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané v říjnu roku 2010 v jáchymovské Mincovně. Volně navazuje na předcházející konferenci a sborník. Druhá konference rozšířila předmět zájmu na celé Krušnohoří. Pozornost byla věnována komplexněji vývoji Krušnohoří, přičemž přirozeným centrem studia…

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 148 x 210 mm, 99 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-904960-0-2

Jáchymov – architektonická perla Krušnohoří

Pozoruhodný ediční počin loketského pracoviště NPÚ přináší výsledky konference z roku 2009. Obsah je věnován výsostně památkové problematice – zbědovanému stavu evropsky významného pozdně gotického a renesančního města, ještě před pár desetiletím zachovanému téměř v intaktním stavu, a složitým…

Autoři: ZEMAN, Lubomír

Formát: 148 x 210 mm, 96 stran

ISBN 978-80-87104-42-2

Karl Ernstberger. Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka / Leben und Werk eines vergessenen Wagner-Schülers

e-shop Dvojjazyčná českoněmecká publikace si klade za cíl představit dílo architekta Karla Ernstbergera, rodáka z Malovic u Stříbra. Ernstberger se po studiích u Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění ve Vídni a po letech působení v kanceláři Leopolda Bauera usadil nejprve ve Stříbře a poté v…

Autoři: ZEMAN, Lubomír, RUND, Michael

Formát: 205 x 240 mm, 232 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-904960-8-8

Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří

Editoři: Tomáš Karel a Alžběta Kratochvílová Loketské pracoviště Národního památkového ústavu je nositelem vědeckého úkolu Průzkum, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví – výzkum a dokumentace krajinné a urbanistické struktury Krušnohoří, kde jsou předmětem zkoumání především montánní…

Formát: 176 x 250 mm, 232 stran, vázaná vazba

ISBN 978-80-904960-3-3

Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945

e-shop Publikace ve dvou svazcích prezentuje dosud málo známou tvář zpustošeného kraje, jeho kulturní hodnoty a místní umělce. Mapuje minulost i současný stav a předkládá aktuální míru znalostí. Představuje Sokolovsko jako region v minulosti kulturně dynamický a rozmanitý, jenž si zasluhuje naši…

Autoři: PROKOP, Vladimír, SMOLA, Lukáš

Formát: 230 x 315 mm, 880 stran, vázaná vazba

ISBN 978-80-904960-7-1

West Bohemian spa triangle. Selected spas of West Bohemia to be nominated for inscription on the World Heritage List

Trojice velkých lázeňských center Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně náleží k nejvýznamnějším lázeňským městům v celosvětovém měřítku. Jde o mimořádně dobře dochované urbanistické a architektonické celky reprezentující mezinárodní proud výstavby lázeňských center s klasicistní a…

Autoři: KUČA, Karel, KUČOVÁ, Věra, ZEMAN, Lubomír

Formát: 170 x 235 mm, 120 stran

ISBN 978-80-87104-36-1

Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO

Trojice velkých lázeňských center Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně náleží k nejvýznamnějším lázeňským městům v celosvětovém měřítku. Jde o mimořádně dobře dochované urbanistické a architektonické celky reprezentující mezinárodní proud výstavby lázeňských center s klasicistní a…

Autoři: KUČA, Karel, KUČOVÁ, Věra, ZEMAN, Lubomír

Formát: 170 x 235 mm, 120 stran

ISBN 978-80-87104-30-9

Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace

Tato kniha upraveného formátu A4 o počtu 123 stran, včetně bohaté obrazové dokumentace, je vyjímečná hned z několika důvodů. Jedná se po 77 letech od dob dr. A. Gnirse o první knížní publikaci, věnovanou bečovskému hradu. Zabývá se fenoménem unikátní památky, navíc z neobvyklého úhlu pohledu.…

Autoři: GIRSA, Václav, HANZL, Miloslav, MICHOINOVÁ, Dagmar, WIZOVSKÝ, Tomáš

Formát: 123 stran

ISBN 978-80-87104-49-1

Hvězdné nebe nad Kyselkou. Slavní architekti a stavitelé v lázních Kyselka

"Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, kterou připravil Národní památkový ústav, ÚOP v Lokti a Muzeum Karlovy Vary. Využity jsou materiály vzniklé v rámci výzkumné činnosti NPÚ, jako součást projektu "Lázně a lázeňství České republiky v kontextu evropského lázeňství" a výzkumných úkolů…

Autoři: ZEMAN, Lubomír, BURACHOVIČ, Stanislav

Formát: brožovaná vazba

ISBN 978-80-90496-01-9

Sborník příspěvků odborného workshopu k problematice zachování, obnově a zpřístupňování důlních děl a hornické krajiny

Publikace byla vydána jako výstup odborného workshopu týkajícího se zachování, obnovy a zpřístupňování důlních děl a hornické krajiny, který se konal 22. května 2014. Cílem akce bylo shromáždit a uceleně rozšířit mezi provozovatele prohlídkových štol, vlastníky montánních kulturních památek, …

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 148 x 210 mm, 130 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-904960-4-8