Přejít na: Obsah | Konec stránky

Fotografická soutěž

Dřevo jakou součást historické stavby

Termín konání: 15.3 - 30.9.2013

Soutěž pro širokou veřejnost probíhala v rámci mediálního tématu NPÚ a  jejím cílem bylo zachytit mizející krásu původních dřevěných prvků historických staveb. Pozornost měla být přednostně věnována zachycení dokladů řemeslného umu našich předků, míry dochování původních dřevěných prvků a konstrukcí a pohledů na dřevo jako tradiční stavební materiál historických staveb. Výsledky soutěže nebyly pro malou účast vyhlášeny.