Přejít na: Obsah | Konec stránky

Letní škola památkové technologie

Areál Státního hradu a zámku v Českém Krumlově

13. až 15. června 2013
Fotografie z Letní školy zde

Škola byla třídenním technologickým teoretickým i zcela praktickým soustředěním, zaměřeným na prohloubení znalostí, souvislostí a dovedností využitelných při dozorování záchrany historických omítek. Škola navazovala na loňské a předloňské jednodenní technologické workshopy na hradech Bečov nad Teplou a Švihov, zaměřené na problematiku záchrany historických omítek.

První den se v teoretické části kurzu frekventanti seznámili s hodnotami historických omítek  a významem tradičních postupů při jejich provádění.  Druhý den se nesl ve znamení praktické výuky. Frekventanti se věnovali praktickým postupům záchrany a doplňování historických omítek, injektáži a tmelení uvolněných ploch, zpevňování omítek ve vápenné technologii apod. Účastníci školy se také dozvěděli o principech práce s vápnem a pískem, vyzkoušeli si přípravu malty, přípravu zdiva před omítáním a v neposlední řadě také zcela prakticky vlastní techniku omítání historického zdiva. Třetí den školy pak v dopoledních hodinách proběhla exkluzivní prohlídka českokrumlovského areálu.

Letní škola památkové technologie byla pilotním projektem. Z písemných či ústních ohlasů frekventantů této školy lze ale jednoznačné říci, že škola se setkala s vysoce kladným hodnocení,  a to jak po stránce obsahu tak i formy tohoto odborného soustředění. Ceněna byla vysoká odbornost lektorů školy, uvolněná tvůrčí a pracovní atmosféra, důraz na praktickou část výuky a možnost otevřené diskuse.

Obdobné vícedenní soustředění byla realizováno pro studenty Fakulty architektury ČVUT v říjnu 2013 na Broumovsku, a to ve spolupráci se sdružením Omnium o.s.

Fotografie ze soustředění na Broumovsku zde