Přejít na: Obsah | Konec stránky

Ukázka tradiční technologie

Hašení vápna - zpracování kusového vápna pro stavební účely

Státní hrad Švihov

18. až 20.října 2013
Fotografie z akce zde

Hašení vápna byla dvoudenní akcí pro širokou veřejnost a uzavírala třetí sezónu aktivit projektu (Ne)tušené souvislosti. Cílem akce bylo představení dnes již téměř zapomenuté techniky přípravy vápna pro stavební účely a připomenutí existence, významu a účelu této techniky pro proces obnovy historických objektů. Pro proces hašení byla připravena replika historické hasnice. Proces hašení byl prováděn zkušeným zednickým mistrem pod odborným vedením památkového technologa a byl doprovázen výkladem o technologii hašení vápna v minulosti, ale také jeho významu a využití pro současnou praxi obnovy historických objektů. Akci doprovázela technologická minilaboratoř s ukázkami vápenných materiálů a byla spojena i s komentovanou technologickou prohlídkou SH Švihov.

Hašení vápna, Švihov