Přejít na: Obsah | Konec stránky

Letní školy památkové technologie

Letní školy památkové technologie

22. až 24. května 2014 a 11. až 14. června 2014, BroumovskoIng. Jakub Děd z Omnium, o. s. přibližuje účastníkům školy historii a krásu Broumovska u kaple Panny Marie Sněžné, zvané Hvězda, na vrcholu Broumovských stěn.

Účastníci až z Chebu hrdě pózují u svého omítkářského díla.

Takto vypadal hotový vymezený úsek, jež měl každý frekventant k dispozici.

Ukázka vyškrabávání vzoru.

První psaníčko z rukou Ing. arch. Hanzla.

Poté se frekventanti letní školy vydali na exkurzi po jedinečných barokních kostelech otce a syna Dientzenhoferů.

Předávání certifikátů o absolvování 2. Letní školy památkové technologie.

Ing. Děd, dr. Michoinová, Ing. Setunská a Mgr. Krajčová

Letní školy památkové technologie, třídenní soustředění, zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností využitelných při záchraně historických omítek, se letos poprvé konaly v kulturně i krajinně podmanivém prostředí Broumovska.

Školy navázaly na úspěch prvního ročníku, který se konal v Českém Krumlově (odkaz na Letní školu 2013), kde jsme si ověřili, že přímé zážitky s materiály, praktická zkušenost s omítáním i s přípravou malty tradičním způsobem jsou pro každého zcela nenahraditelné. Program škol zahrnoval odbornou výuku formou přednášek, na které navázal náročný celodenní program praktické výuky. Poslední den pak zakončovala odborná exkurze na  vybrané památky Broumovska.

První běh školy se konal v polovině května.Účastníky přivítal starosta města Broumov Milan Kodrnec a farář broumovské farnosti, pan Martin Lanži. Pod vedením renomovaných odborníků si frekventanti kurzu vyzkoušeli postupy záchrany historických omítek - přípravu zdiva před omítáním a vlastní techniku omítání, naučili se principy záchranného zajištění omítek, jako je injektáž, tmelení uvolněných ploch či zpevňování, a rovněž se dozvěděli o důležitosti a způsobech vedení průzkumů historických omítek pro proces jejich záchrany. Stejný scénář měl i červnový běh školy, jen objekt, kde naši frekventanti pracovali v praktické části školy se lišil. Zatímco květnové dílny se konaly v areálu historického mlýna v Martínkovicích, červnová praktická část školy probíhala v areálu kostela sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích a frekventanti kurzu tak měli jedinečnou příležitost podílet se přímo na záchraně této církevní památky. Lektory obou běhů letních škol byli prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí ÚPP FA ČVUT, Miloslav Hanzl, projektant atelieru Girsa AT,  Bc.A Kateřina Krhánková, restaurátorka, Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., technolog, a Mgr. Vladislava Krajčová, technolog. Účastnici obou běhů nebyli ochuzeni ani o prohlídku souboru barokních památek na Broumovsku.

Frekventanti obou škol byli odborní i výkonní památkáři, vlastníci historických staveb, řemeslníci, restaurátoři a architekti působící na poli záchrany historických staveb ale i studenti oborů ochrany stavebních památek. Oba kurzy se nesly  v duchu profesionální, přesto zcela neformální atmosféry. Za projekt (Ne)tušené souvislosti doufáme, že jsme založili novou tradici a těšíme se na  další ročníky.

Program Letních škol 2014 ve formáto DOC

Fotografie z květnové a červnové školy.