Přejít na: Obsah | Konec stránky

Podzimní technologická dílna

Podzimní technologická dílna

4. až 5. září 2014, Broumovsko

Úchvatný výhled na Hvězdě
Důležité je správné míchání směsi
Úvodního slova se ujali ThLic. Martin Lanži, administrátor broumovské farnosti, Ing. Jakub Děd ze sdružení Omnium o. s., Dr. Dagmar Michoinová a prof. Václav Girsa
Transport malty do útrob kostela
Nejteoretičtější částí je ukázka laboratorních metod při analýzách historických stavebních materiálů
Nejteoretičtější částí je ukázka laboratorních metod při analýzách historických stavebních materiálů
BcA. Kateřina Krhánková nejprve vše důkladně vysvětlí a názorně předvede
Míchat maltu motykami museli opravdu všichni frekventanti

Velmi oblíbenou částí dílen je kurz restaurátorských technik záchranného zajištění omítek
Závěrečné zhodnocení odvedené práce a obou dnů vůbec
Každému účastníkovi bylo předáno osvědčení o absolvování podzimní technologické dílny

Fotografie z technologické dílny zde.

Program technologické dílny ve fprmátu DOC.

Po prázdninách, 4. a 5. září, uspořádaly (Ne)tušené souvislosti dvoudenní odborné soustředění pro kolegy z územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu z Josefova, Liberce, Pardubic a Prahy. Podzimní technologická dílna, jak se soustředění jmenovalo, byla věnována tématu záchrany historických omítek a nesla se v obdobném duchu jako dvě předchozí Letní školy památkové technologie. Odbornými lektory dílny byli vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT prof. Václav Girsa, vedoucí technologické laboratoře NPÚ Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., Mgr. Vladislava Krajčová, technoložka, a BcA. Kateřina Krhánková, restaurátorka. První den byl tradičně věnován teoretické přípravě - přednáškám na téma hodnot a funkcí historických omítek, příčin jejich poškození či technologiím přípravy a výroby vápna používaného pro opravy stavebních památek. Druhý den si pak kolegové památkáři mohli sami vyzkoušet a osvojit praktické postupy přípravy malty a práce s vápnem, přípravu zdiva před omítáním a vlastní omítání. Výuka byla ale také věnována základním restaurátorským postupům používaným při záchraně historických omítek, jako jsou injektáže, tmelení uvolněných ploch či zpevňování omítek ve vápenné technologii. Z ohlasů lze soudit, že dvoudenní setkání sklidilo u kolegů památkářů úspěch, a tak se těšíme na další pokračování příští sezonu.