Přejít na: Obsah | Konec stránky

Komentované technologické prohlídky

Horní hrad státního hradu a zámku Bečov nad Teplou

31. července a 1. srpna 2015, 11. a 12. září 2015

Plakát a fotografie z prohlídek.

 

Státní hrad Švihov

17. a 18. července 2015

Plakát a fotografie z prohlídek.

 

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích

25. dubna 2015

Fotografie z prohlídek.

 

Kostel sv. Václava v Broumově

11. července 2015

Fotografie z prohlídek.

Tradiční prohlídky se i v roce 2015 konaly na našich oblíbených památkových objektech. Navštívili jsme ale i méně známě objekty z řady barokních kostelů na Broumovsku. Zahájení sezony patřilo kostelu Všech svatých v Heřmánkovicích, kde byly prohlídky věnovány tématu nástěnných maleb. Tématu restaurování byla věnována i praktická část prohlídky, která představila pozlacování, jednu z restaurátorských technik uplatňovaných například při restaurování mobiliáře kostela. Stejnému tématu byla věnována i prohlídka kostela sv. Václava v Broumově, zpřístupněného rámci Dne otevřených dveří kostelů. Tam nás překvapil zájem nejen českých, ale i polských návštěvníků. Hlavní sezona ale patřila hradům Bečov a Švihov, které jsme s prohlídkami navštívili již pátým rokem. Jejich tématem tradičně zůstávají historické omítky, letos doplněné o téma stavebně historického průzkumu, kterého se nově ujal Mgr. Miloš Buroň. Vstupné z prohlídek bylo věnováno již tradičně na obnovu navštívených objektů.

Komentované technologické prohlídky jsou dlouhodobou aktivitou projektu (Ne)tušené souvislosti. Jsou vedeny specialisty z oboru památkové technologie a otevírají jedinečné, často běžně nepřístupné památky. Svým obsahem i formou nabízí nový pohled na tyto objekty.