Přejít na: Obsah | Konec stránky

Letní školy památkové technologie

Netušené   souvislosti - Broumovsko Netušené souvislosti - Broumovsko Netušené souvislosti - Broumovsko

Netušené souvislosti -   Broumovsko

I. stupeň – základní úroveň

21. až 23. května 2015, Broumovsko

Třídenní škola se konala již druhým rokem na Broumovsku. Program školy byl tradičně rozdělen do tří bloků – teoretickou, praktickou výuku a exkurzi. Praktická část školy se i letos odehrávala v prostorách kostela sv. Jiří a Martina v Martínkovicích, kde si frekventanti vyzkoušeli práci s vápnem – přípravu vápenné kaše, malty, základy omítání, ale i základní restaurátorské dovedností při záchraně historických omítek (doplňování, tmelení, injektáž a další), a to nově pod vedením restaurátora Mgr. Jiřího Bláhy, který doplnil již tradiční lektorský tým (prof. Václav Girsa, Ing. Dagmar Michoinová, Mgr. Vladislava Krajčová). Samozřejmostí byl i doprovodný program v podobě osvědčeného výstupu na Broumovské skály či společné večerní posezení. Standardní bylo i složení frekventantů kursu, tvořených kolegy památkáři z NPÚ, architekty, stavaři a dalšími zájemci z řad laické veřejnosti. Frekventanti školy na závěr obdrželi osvědčení o jejím absolvování.

Program školy, plakát a fotografie.

II. stupeň – pokročilá úroveň (novinka roku 2015)

18. až 20. června 2015, státní zámek Stekník

Pořádání II. stupně letní školy bylo v tomto roce novinkou. Impulsem byla poptávka frekventantů předchozím letních škol, ale především snaha o vytvoření navazujícího vzdělávacího bloku, ve kterém by frekventanti rozvíjeli základní znalosti nabyté v I.stupni letní školy. Koncepce školy se tentokrát ubírala praktickým směrem a nabídla frekventantům 2 dny praktické výuky. Na programu byla výuka pokročilých postupům řemeslného a uměleckořemeslného zpracování vápenných omítek – kletování, vypichování či vrstvení, nechyběla ani dílna s tažením jednoduchých profilů. Lektorování se ujal tým pana restaurátora Miloše Gavendy, který má na svém kontě řadu domácích i zahraničních ocenění v oblasti restaurování kulturního dědovství. Právě vynikající lektorská základna a možnost práce a diskuse s odborníky je přidanou hodnotou obou škol, kterou účastníci oceňují. V rámci programu nechybělo standardně ani společné posezení, večerní exkurze. V závěru školy účastníci obdrželi osvědčení o jejím absolvování.

Program školy, plakát a fotografie.