Přejít na: Obsah | Konec stránky

Bezpečnostní pokyny k prohlídce

Vážení návštěvníci,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše speciální technologické prohlídky.

Dovolujeme si Vás informovat, že prohlídky se budou odehrávat v prostorách, kde probíhá v současné době záchranná stavební činnost. Proto prosíme věnujte pozornost našim následujícím bezpečnostním informacím a doporučením.

1. Prohlídka není fyzicky náročná, přesto není doporučena pro děti do 6 let.

2. Prohlídková trasa, bohužel zatím, není bezbariérová, proto není vhodná pro osoby se závažným zdravotním postižením.

3. Na prohlídku musíte být vybaveni pohodlnou a bezpečnou obuví. Prohlídku není možno absolvovat v botách na úzkém a vysokém podpatku.

4. V rámci prohlídky bude nutné používat bezpečnostní pomůcky (ochranné helmy, pláště apod.) Ty Vám budou rozdány před začátkem a v průběhu prohlídky.

6. Na prohlídce je, vzhledem k probíhající rekonstrukci, zvýšené riziko úrazu. Prosíme Vás proto o zvýšenou pozornost, pohyb pouze na vyznačených trasách a pouze za doprovodu průvodců, vyvarování se nepatřičných činností, které by mohly vést k vašemu zranění či zranění dalších účastníků a důsledné dodržování pokynů průvodce/průvodců.

Děkujeme a těšíme se na Vás!