Přejít na: Obsah | Konec stránky

Literatura k tématu

V této záložce jsme pro vás vytvořili seznam publikací, které se týkají poznávání a záchrany historických stavebních materiálů. Autory textů jsou většinou odborníci zapojení do projektu (ne)tušené souvislosti nebo odborníci, kteří se na danou problematiku dívají podobně jako my.

Seznam, který je řazen chronologicky, budeme neustále aktualizovat. Případně i na základě vašich návrhů.

Odborné články

Péče o historické omítky

Konzervace fasád za využití vápenné technologie

Studium vlastností tradičních vápenných malt

 • Příprava tradičních vápenných malt z různých forem vápna, 2010
  Michoinová, D. Některé historické postupy přípravy vápenných malt z různých druhů vápenného pojiva. Zprávy památkové péče. 2010, roč. 70, č. 2, str. 92-94. ISSN 1210-5538.
 • Postup přípravy tradiční vápenné malty a zdůvodnění jednotlivých kroků, 2009
  Michoinová, D. Tradiční postupy přípravy vápenných malt. In Tradiční vápenné technologie, sborník přednášek. Workshop Příbor 4.-5. června 2009. NPÚ ÚOP v Ostravě. 2009. ISBN 978-80-85034-50-9.
 • Procesy provázející tuhnutí, tvrdnutí a zcelování vápenných malt, 2009
  Michoinová, D. Vytváření pevné struktury vápenných malt s nehydraulickým pojivem. Zprávy památkové péče. 2009, roč. 69, č. 3, str. 207-212. ISSN 1210-5538.
 • Výsledky zkoumání malt zříceniny středověkého hradu v lotyšské Bausce, 2003
  Michoinová, D. Přínos materiálového průzkumu pro zajištění a konzervaci hradu Bauska. Zprávy památkové péče. 2003, roč. 63, č. 4, str. 251-253.
 • Historické a tradiční vápenné materiály severního průčelí hradu Pernštejna, 2009
  Girsa, V., Hanzl, M., Michoinová, D., Historické a tradiční vápenné materiály severního průčelí hradu Pernštejna. In
  Tradiční vápenné technologie. Sborník přednášek z odborného workshopu. 2009, s. 29-34.

Konzervace vápennou vodou

Metodické poznámky k památkové technologii

Knihy

 • Hrad Bečov - konzervace a presentace. 2009
  Výpravné a bohatě vybavená kniha popisuje principy záchrany a presentace jedinečně dochovaného středověkého hradu. Projekt konzervace a presentace Horního hradu v Bečově nad Teplou získal v roce 2010 nejvýznamnější prestižní mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče – Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra v kategorii Výzkum.
  Citace: Girsa, V., Hanzl, M., Michoinová, D., Wizovský T. Hrad Bečov - konzervace a presentace. Praha. NPÚ ÚOP v Lokti, FA ČVUT, Girsa AT s.r.o. 2009. Str. 123. ISBN 978-80-87104-49-1.
 • Příprava tradičních vápenných malt v péči o historické stavby a zejména stavební památky. 2008
  Populárně naučná publikace o přípravě a používání vápenných malt v péči o historické stavby, určená zejména vlastníkům staveb a stavebním firmám. Je příspěvkem k znovu oživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva.
  Publikaci je možné zakoupit např. zde.
  Citace: Michoinová, D. Příprava vápenných malt v péči o stavební památky. Praha: IC ČKAIT, 2006. Str. 76. ISBN 80-86769-81-X.
 • Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově. 2008
  Příběh poznávání a záchrany jedinečné fasády. Výsledek zásahu získal v roce 2008 nejvýznamnější prestižní mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče – Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra v hlavní Realizace. Průběh konzervačního zásahu je dokumentován více jak 160 barevnými fotografiemi, zákresy postupů a průzkumů, historickými kresbami
  Publikaci je možné zakoupit např. zde.
  Citace: Girsa, V., Hanzl, M., Jerie, P., Michoinová, D. Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově. IC ČKAIT. 2008. Praha. Str. 88. ISBN 978-80-86793-31-3.
 • Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. 2004
  Metodika NPÚ k tématu projektování záchrany stavebních památek. Metodiky obsahuje k tématu poznávání a záchrany historických stavebních materiálů také přehled nejběžnějších příkladů materiálových průzkumů.
  Citace: Girsa, V., Holeček, J., Jerie, P., Michoinová, D. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Odborné a metodické publikace. Praha: NPÚ ÚP, 2004. Str. 176. ISBN 80-86234-36-3.