Přejít na: Obsah | Konec stránky

Venkovní výstava

(Ne)nápadné proměny fasád švihovského hradu

(Ne)nápadné proměny fasád švihovského hradu

Venkovní výstava fotografií z fotoarchivu NPÚ i z průběhu záchranných prací na fasádách hradu.

Na příběhu fasád hradu Švihov lze velmi dobře ilustrovat jaké důsledky (vizuální, hodnotové, technické) mají různé způsoby záchrany fasád. Výstava se snažila ukázat, že nikoli pouze stavebně technický stav fasády, ale především architektonické, historické, materiálové i estetické hodnoty historických fasád jsou klíčové parametry, které by měly být rozhodující pro způsob ošetření fasády. Výstava podrobně představila průběh a výsledky příkladné konzervativní záchrany vybraných fasád švihovského hradu.

Datum a místo konání:
Státní hrad Švihov
15. červen - 15. říjen 2012
volně přístupné prostory nádvoří hradu

Výstava je ke zhlédnutí zde.