Přejít na: Obsah | Konec stránky

Fotografická a výtvarná soutěž

(Ne)tušené krásy historických fasád

(Ne)tušené krásy historických fasád

Cílem fotografické a výtvarné soutěže bylo zachytit takové detaily historických fasád, které vypovídají o dobových - tradičních materiálech a prvcích a současně jsou dokladem řemeslného postupu našich předků při zpracování materiálů a prvků. Právě tyto původní historické materiály, zpracované našimi předky s bravurou a umem jsou vzácnými a nenahraditelnými - byť poněkud opomíjenými příběhy, které mají schopnost oslovit nás a vnést svojí svébytnou krásou stáří nové hodnoty i do našeho života. O zachycení této mizející krásy stáří se snažila právě tato fotografická a výtvarná soutěž.

Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, a sice fotografie a další výtvarné dílo (malba, kresba) a trvala od 18. dubna do 30. září 2012.

Odborná porota rozhodla, že první místo ve fotografické soutěži nebude uděleno. Druhé místo bylo uděleno za soubor fotografií zajímavých detailů zejména pražských fasád dvěma autorkám - Viole Bláhové z Prahy 9 a Kláře Vosáhlové z Prahy 2. Obě autorky získávají volné vstupenky pro celou rodinu na vybranou památku ve správě NPÚ. Výherkyní výtvarné soutěže se stala paní Renata Jedličková z Karlových Varů za soubor kreseb jáchymovských domů doplněných o osobitý příběh autorky.

Děkujeme všem autorům za jejich příspěvky a umění netradičního pohledu na svět kolem nás.