Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

NPÚ, ÚOP v Liberci vstupuje na akademickou půdu

19.2.2014 | přednáška, seminář | okres Liberec | Liberec
_DSC0310 160x106
Ve středu 19. 2. 2014 vstoupili odborní pracovníci NPÚ, ÚOP v Liberci historicky poprvé jako celek oficiálně na akademickou půdu Technické univerzity v Liberci, pro niž společně připravili semestrální kurz s názvem Úvod do dějin a praxe památkové péče. Úvodní přednášku kurzu pro studenty oboru kulturně historická a muzeologická studia pronesl ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci Miloš Krčmář.

Pracovníci NPÚ, ÚOP v Liberci tak navazují na dlouhodobou spolupráci a kontakty s katedrou historie FP TUL, která funguje např. na vydávání recenzovaného periodika Fontes Nissae nebo při zajišťování studentských praxí. NPÚ, ÚOP v Liberci tímto krokem současně dále rozvíjí své odborné přednáškové aktivity a vedle kurzu pro veřejnost Památky kolem nás vysílá další signál k otevřené spolupráci s ostatními kulturními institucemi regionu. Ta se v loňském roce pozitivně odrazila např. v organizaci výstavy Mladí lvi v kleci společně s Oblastní galerií v Liberci nebo výstavy Koupání bez hranic se Städtische Museen Zittau.

Pokračuje rovněž spolupráce s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, kde odborní pracovníci NPÚ, ÚOP v Liberci pravidelně přednášejí již od roku 2008, v letošním roce v rámci cyklu vzdělávacího programu Historicko-antropologického semináře. Stejně tak pokračuje spolupráce s dalšími subjekty, např. s městem Stráž nad Nisou na zpracování osobnosti tamního rodáka, architekta Rudolfa Bitzana.

Přednáškový kurz na TUL je další logický krok aktivit ÚOP v Liberci. V letošním roce je koncipován jako úvod do problematiky, podílí se na něm celkem šest odborných pracovníků NPÚ, garantem semináře je Mgr. Ivan Peřina, jednotlivé přednášky dále zajišťují Mgr. Ivo Habán, Ph.D., Mgr. Miloš Krčmář, Mgr. Petra Šternová, Mgr. Jana Šubrtová a Mgr. Renata Tišerová. Předmět koncipovaný jako kombinace přednášek a cvičení by měl vést studenty směrem k praxi a současně může posloužit jako příprava pro vstup do dalšího studia oblasti památkové péče, které je do budoucna možné nabídnout i formou již více specializovaných kurzů.

Mgr. Ivo Habán, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci (haban.ivo@npu.cz).Metadata ke zprávě

Vloženo
20.2.2014 09:25
Vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
Témata
dějiny památkové péče, movité památky, odborné akce, organizace, řízení a instituce památkové péče, popularizace, prezentace NPÚ, stavebně historické průzkumy, věda, výzkum, vývoj
číslo
13601
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit