Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

NPÚ zve na mezinárodní konferenci s názvem Management statků světového dědictví: rizikové faktory

19.11 - 20.11.2015 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
flyer 07 10 oct 85x120
Národní památkový ústav si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na domácí a zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví s důrazem na řešení rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu, ať periodického, ročního či ad hoc. Konference se koná ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. listopadu 2015 a pořádá ji NPÚ ve spolupráci s národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem pod záštitou České komise pro UNESCO a za podpory Ministerstva kultury ČR.

Záměrem konference pořádané při příležitosti 70. výročí založení UNESCO není jen definovat rizikové faktory statků světového dědictví v České republice, ale také představit, jakými způsoby se rizikům daří čelit a jaká opatření byla k jejich eliminaci přijata. Konference bude rovněž prezentovat poznatky druhého cyklu periodického monitoringu světového dědictví pro region ČR. Informace o konferenci Management statků světového dědictví: rizikové faktory je uveřejněna přímo na stránkách Centra světového dědictví / World Heritage Centre.

Termín a místo konání: čtvrtek a pátek 19. a 20. listopadu, Národní technické muzeum Praha. Kapacita sálu je omezena, proto prosíme o včasné přihlášení – optimálně do 31. 10. 2015. Účast prosím potvrďte na e-mailové adrese bukovicova.olga@npu.cz či kroupova.petra@npu.cz

Cíle:

  • Posílení naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v oblasti komplexního zabezpečení odborných kapacit pro nakládání s těmito statky
  • Výměna zkušeností a zlepšení poznatků v oblasti řešení rizikových faktorů ovlivňujících statky světového dědictví v nejširším spektru
  • Podpoření mezinárodní spolupráce a výměny poznatků a zkušeností při řízení a správě statků světového dědictví
  • Propojení osob zodpovědných za odbornou péči, řízení a správu kulturních statků zapsaných na Seznam světového dědictví v České republice
  • Tematicky bohatá diskuse na poli managementu a monitoringu světového dědictví a role jednotlivých složek společnosti v tomto procesu
  • Na konferenci vystoupí mluvčí ze Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky (z anglického jazyka do českého se bude tlumočit dne 19. 11.)

Organizační výbor a kontakty:

PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 19. listopadu

Moderátor: Naděžda Hávová, Český rozhlas

9.30–10 prezence

10–10.25 zahájení a úvodní slovo

10.25–10.40 Rizikové faktory a jejich eliminace jako aktuální téma
Věra Kučová (NPÚ, generální ředitelství)

10.40–11 Risk Management at World Heritage Sites in Poland
Dąbrówka Lipska (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie)

11–11.30 Manažment svetového kultúrneho dedičstva a výsledky II. cyklu periodických správ Slovenskej republiky
Ľubica Pinčíková (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislavě)

11.30–12 přestávka

12–12.20 Autenticita jako součást OUV a rizikové faktory
Petr Kroupa (Národní knihovna ČR v Praze, ČNK ICOMOS)

12.20–12.40 UNESCO World Heritage Site Völklingen Ironworks
Authenticity and Sustainability in Preserving Industrial Heritage
Peter Backes (Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Völklingen/Saarbrücken)

12.40–13 Preparing for risks at some World Heritage sites in Hungary
Ágnes Balog (Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management, Division of World Heritage, Budapešť)

13–14 přestávka na oběd

14–14.20 Význam tradičních stavebních materiálů a řemesel pro ochranu hodnot architektonických památek
Dagmar Michoinová (NPÚ, generální ředitelství, ČNK ICOMOS)

14.20–14.40 Monitoring – nástroj k řešení rizik
Jitka Šrejberová (NPÚ, generální ředitelství)

14.40–15 Praha – využití statku a cestovní ruch
Robert Gája (NPÚ, ÚOP v Praze) a Radek Chaloupka (kancelář Památky světového dědictví)

15–15.20 Historické centrum Telče, postupné dožívání historických konstrukcí a následný tlak na modernizaci objektů
Jana Musilová a Gabriela Kaščáková (NPÚ, ÚOP v Telči)

15.20–15.40 Český Krumlov – faktor vylidňování historického centra a velký nápor turistů
Eva Erbanová (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

15.40–16 přestávka

16–16.20 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře –  vichřice 2008, její důsledky a následná obnova objektu
Jana Musilová a Gabriela Kaščáková (NPÚ, ÚOP v Telči)

16.20–16.40 Problém integrity zámecké zahrady v Českém Krumlově ve vztahu k divadelním představením pod širým nebem
Pavel Slavko (Správa státního hradu a zámku Český Krumlov)

16.40–17 Občanská společnost a její role  na uchování integrity historické Prahy
Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze)

17–18 diskuse

Pátek 20. listopadu

Moderátor: Naděžda Hávová (Český rozhlas)

9–9.30 prezence

9.30–9.45 úvod, shrnutí prvního dne (Josef Štulc, ČNK ICOMOS, NPÚ, generální ředitelství)

9.45–10.05 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci: 15 let na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO
František Chupík (NPÚ, ÚOP v Olomouci)

10.05–10.25 Židovské město v Třebíči, proměna židovského ghetta: tlaky investorů na přestavby objektů
Jana Musilová a Gabriela Kaščáková (NPÚ, ÚOP v Telči)

10.25–10.45 Holašovice – tlak na modernizaci a stavební úpravy uvnitř stávajících usedlostí
Michaela Špinarová (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

10.45–11.05 Kutná Hora – historické jádro města, rizika pro zachování hlavních hodnot výjimečné historické lokality
Jiří Mrázek (NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze)

11.05–11.25 přestávka

11.25–11.45 Problematika péče o památky zahradního umění na příkladech vybraných památek UNESCO v České republice
Ina Truxová (NPÚ, generální ředitelství, ČNK ICOMOS)

11.45–12.05 Lidové stavitelství v Lednicko-valtickém areálu a údržba, obnova a modelování krajiny a krajinných fenoménů
Jitka Matuszková (NPÚ, ÚOP v Brně) a Jan Vybíral (Biosférická rezervace Dolní Morava)

12.05–12.25 Negativní vlivy přírody a člověka na stav Podzámecké zahrady v Kroměříži a představení metodiky Management plan ochrany památkových hodnot památek zahradního umění
Jan Obšivač (NPÚ, ÚOP v Kroměříži) a Lenka Křesadlová (NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury)

12.25–12.45 Zámek Litomyšl a jeho sgrafitové fasády – riziko povětrnostních vlivů
Eliška Racková (NPÚ, ÚOP v Pardubicích)

12.45–13.45 přestávka na oběd

13.45–14.05 Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli
Miloš Solař (NPÚ, generální ředitelství)

14.05–14.25 Mapování rizikových faktorů prostřednictvím vědeckovýzkumných úkolů NAKI
Veronika Vichrová, Alexandra Křížová (NPÚ, generální ředitelství), Miriam Dzuráková (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka)

14.25–14.45 Metodika tvorby krizových plánů objektů kulturního dědictví
Ivana Kopecká (Národní technické muzeum v Praze)

14.45–15.45 závěrečná diskuse

Změna programu konference (PDF) vyhrazena

Invitation and  Information LetterMetadata ke zprávě

Vloženo
7.10.2015 10:35
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
mezinárodní spolupráce
číslo
17281
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit