Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Fontes Nissae XVI, 2015, č. 1

12.11.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
OBALKA_01_2015_web1 89x120
V průběhu října se na veřejnost dostalo první letošní číslo recenzovaného periodika Fontes Nissae, mapujícího kulturní historii na Liberecku, Jablonecku i v širším regionu. Část obsahu je od roku 2012 tradičně věnována tématům týkajícím se památkové péče, tentokrát zejména poválečným konfiskacím a výzkumu lidové architektury.

První číslo šestnáctého ročníku Fontes Nissae přináší sedm recenzovaných textů, přičemž větší prostor tentokrát dostala poválečná témata. Pozornost si jistě zaslouží druhý díl studie Kristiny Uhlíkové věnované osudům a činnosti Josefa Scheybala – výjimečného muže, díky jehož osobnímu nasazení jsme dnes schopni rekonstruovat alespoň část atomizovaného kulturního dědictví širšího regionu. Divokým poválečným událostem se věnují i dva další texty autorů Jiřího Loudy a Markéty Těthalové, mladých absolventů katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Okolnosti výstavby Nového Města pod Smrkem v 60. letech 20. století popisuje Tomáš Hnilička. Tradičně reflektována jsou i starší období. Obsah otevírá studie Jakuba Bachtíka (NPÚ) věnovaná barokním stavbám pražského architekta Antonína Schmidta v desfourských službách na Jablonecku. Do tohoto období spadá i jedinečně dochovaná ukázka významného historického pramene k demografickým dějinám regionu, tzv. „manšaftsbuchu“ neboli soupisu poddaných svijanského panství z roku 1773, jejž zpracoval Jakub Feige a pro Fontes Nissae připravil ukázku jeho edice. K pramenům hmotné kultury míří materiál Terezy Konvalinkové a Martina Ouhrabky z NPÚ, ÚOP v Liberci, kteří se zaměřili na výzkum historické zástavby a zanikající lidové architektury Českého Dubu.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci se na přípravě, chodu a vydávání Fontes Nissae – Prameny Nisy aktivně podílí od roku 2012. Odborné periodikum vychází od roku 2000 a na jeho podobě spolupracuje od roku 2012 osm regionálních institucí. Fontes Nissae představují vědeckou publikační platformu zaměřenou na historii, památky a umění, přičemž pojítkem je především region chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem Fontes Nissae je katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, na podobě periodika se podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Fontes Nissae – Prameny Nisy, XVI, 2015, č. 1 vznikly v rámci výzkumného cíle Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae financovaného z institucionální podpory ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). Archiv starších ročníků je postupně doplňován na stránce periodika. Obsah aktuálního čísla a on-line verze ke čtení je k dispozici na stránce Fontes Nissae.

Fontes Nissae XVI, 2015, č. 1, Technická univerzita v Liberci, ISSN: 1213-5097. Rozsah 128 stran. Vychází česky, s anglickými abstrakty, německými a polskými resumé.Metadata ke zprávě

Vloženo
12.11.2015 11:27
Vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
Témata
architektura, dějiny památkové péče, historie, konstrukce staveb, urbanismus
číslo
17397
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit