Přejít na: Obsah | Konec stránky

Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb

Tato rubrika je určena kruhu řešitelů a budoucích přispěvatelů pro přípravu aplikace v rámci MonumNet, s pracovním názvem Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, akronym OPD.

 


Aktuální poznámky

8.9.2011

 • V sídle ústředního pracoviště NPÚ v Praze se koná přednáška kolegů z Pardubic.

1.4.2010

 • Specialisté OPD z pracovišť NPÚ se aktivně zapojují do akcí v rámci "mediální kampaně" NPÚ pro 2. čtvrtletí 2010 "Průzkumy památek".

14.4.2009

 • Stránka je občas dílčím způsobem aktualizována, i když ne vše redakce stačí zviditelnit i v tomto přehledu aktualizací. To se týká např. bibliografie.
 • Operativně byl např. publikován referát z terénního pracovního semináře v Doksanech.
 • 1.4.2009 byla publikována předběžná informace o připravovaném pracovním semináři Teorie i praxe operativního průzkumu a dokumentace historických staveb. Konat se bude ve dnech 16. a 17.9.2009 v Telči.
 • V oddílu Ke stažení > Metodiky byla v elektronické formě zpřístupněna anglická verze "skládačky" Hlášení o nálezu.

16.7.2008

 • Na webu MonumNet je nyní databáze OPD veřejně přístupná.

10.6.2008

24.10.2007

17.10.2007

 • Dne 11:10.2007 se v Brně konal Odborně metodický den na téma OPD. :: více

13.6.2006

12.1.2006

4.1.2006

 • Před koncem roku 2005 vyšla tiskem metodika.

6.6.2005

13.4.2005

23.3.2005

 • V průběhu dosavadních prací na projektu bylo postupně zpracováno několik metodických materiálů a některé potřebné formuláře.
 • Současně byla zprovozněna samostatná databáze objektů k dokumentaci, provázaná s oficiálním seznamem kulturních památek (přístupné zatím jen pro registrované: http://monumnet.npu.cz/opd/opdlist.php). Některé funkce webové aplikace se ještě dokončují, avšak vkládání hlášení o akcích, jež se týkají kulturních památek, již je plně funkční (http://monumnet.npu.cz/opd/pamhledani.php).
 • Přístup do aplikace zatím mají jen oprávněné osoby. Připravuje se veřejný přístup do části aplikace.
 • Hlášení o objektech, jejichž oprava se připravuje nebo již probíhá, a které by mohly být předmětem OPD v rámci výzkumného projektu, je možné podat také pomocí jednoduchého formuláře.

K rychlému vyjádření připomínek a podnětů k tématu je určeno vyhrazené diskusní fórum v této rubrice.

V rubrice možné a žádoucí publikovat dokumenty - delší texty s návrhy, metodikami, příklady zpracování dokumentace atp., přirozeně s možností diskutovat k nim ve zmíněném fóru. Nabízené texty je třeba zasílat na adresu tutr@stc.npu.cz.


Orientaci ve struktuře aplikace OPD lze získat ze statického náhledu příkladů stránek.

V návrhovém náhledu, ve vstupní stránce MonumNet, je aktivní jen vstup do aplikace Operativní průzkumy a dokumentace. Po volbě této aplikace se zobrazí příklad přehledu hlášení, tj. výstupu aktuálních údajů, a to v základním řazení podle sestupné časové posloupnosti hlášení. V menu na této stránce jsou položky, z nichž aktivní nejsou zatím 4. a 7.:

 1. Přehled hlášení - pro návrat na přehledovou stránku řazení
 2. Řazení záznamů - pro možnost volby jiného řazení (k ad 1.)
 3. Nové hlášení k památce - vstup do vyhledání a následné vyplnění hlášení
 4. Nové hlášení k ostatní stavbě - vstup do vyhledání a následné vyplnění hlášení
 5. Nálezové zprávy - vstup do přehledu nálezových zpráv
 6. Řazení zpráv - pro možnost volby jiného řazení (k ad 5.)
 7. Hledání - vstup do vyhledávacího formuláře pro výběr a filtrování záznamů hlášení a nálezových zpráv
 8. Stránky OPD - odchod z MonumNet do stromu stránek webu NPÚ

Ad 1.: V tabulce jsou příklady zatím neaktivních vstupů do příkladů výsledků dokumentační činnosti a pro dodatečné změny údajů v daném záznamu.

Ad 2.: Bude možnost změnit aktuální řazení:

 • podle časové posloupnosti hlášení sestupně
 • podle časové posloupnosti hlášení vzestupně
 • podle lokace předmětu hlášení
 • podle časové posloupnosti zpráv sestupně
 • podle časové posloupnosti zpráv vzestupně
 • podle dokumentátorů

Ad 3.: V příkladem předvyplněném vyhledávacím formuláři se po kliknutí na Hledej zobrazí výsledek hledání (v tomto případě jedna památka). Po kliknutí na Hlášení OPD se pokračuje příkladem formuláře pro vyplnění hlášení. Jako zdroj informace a dokumentaci provede bude automaticky přednastaven vyplňující, který bude moci případně vybrat z rozvinutých seznamů odlišného pracovníka. Při volbě jiný se zpřístupní pole pro možnost zápisu pracovníka, který nebude v seznamu registrovaných uživatelů.

Ad 4.: Pro "nepamátky" bude vynechán vyhledávací formulář. Místo toho se bude výběrem z oficiálních číselníků územní identifïkace definovat lokace stavby a volným textem zapíše předmět hlášení a následně další údaje stejně jako k památce.

Ad 5.: Stručnější seznam s filtrem jen na záznamy hlášení u nichž je již k dispozici nálezová zpráva

Ad.6.: Bude možnost změnit aktuální řazení - dtto ad 2.

Ad 7.: Podle všech údajů k předmětu hlášení, k záznamům hlášení a k nálezovým zprávám

Ad 8.: Link na rubriku OPD v struktuře webu NPÚ s informacemi pro respondenty vč. kontaktů, s metodikami, diskusí a dalšími stránkami k tématu operativních průzkumů a dokumentace historických staveb.

Na příklad vstupní stránky MonumNet se lze vrátit z kterékoliv z uvedených stránek ad 1.-6., po kliknutí na MonumNet v hlavičce. Mezi stránkami se přepíná kliknutím na položku menu v horní části stránky pod standardní hlavičkou MonumNet.