Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Základní katalog

Katalog publikací

Nalezeno: 11
Možnosti řazení
Seřadit sestupně

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Záchrana a restaurování interiéru (DVD)

Dokumentární film o obnově památky Autor: Petr HORÁK Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli patří k nejvýznamnějším barokním památkám Pardubického kraje. V letošním roce byla dokončena několikaletá obnova kostela a restaurování mobiliáře, které představuje nejrozsáhlejší akci…

Testovací položka

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové, jak z řad pracovníků NPÚ-ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb. Neprodejné, publikaci je možné získat na…

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 210 x 297 mm, 55 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-904097-8-1

Kouzelný čas her

Knížka připomíná tradiční dětské hračky a hry v prostředí malého města a vesnice na Hlinecku v období 19. století a jejich proměny ve století 20. V publikaci byly použity kresby dětí, které se zúčastnily programu Živá historie VII. v roce 2008. Program a publikace vznikly za přispění MK ČR.…

Autoři: KRAMPEROVÁ, Jana, VOJANCOVÁ, Ilona

Formát: 32 stran

ISBN 978-80-904097-2-9

Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Publikaci vydal NPÚ ÚOP v Pardubicích ve spolupráci s Římskokatolickou farností Luže za podpory partnerů Pardubického kraje a Města Luže, byla financována z Finančního mechanismu EHP a  finančního mechanismu Norska. Dokumentuje nedávno proběhlé restaurování kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku…

Autoři: MÁLKOVÁ, Žaneta, VAŇURA, Oldřich

Formát: 30 stran

ISBN 978-80-904097-6-7

Povídám, povídám pohádku

Lidová vyprávění ze sběrů Souboru lidových staveb Vysočina uspořádala a převyprávěla PhDr. Ilona Vojancová. Doprovodné kresby namalovali žáci a studenti účastnící se programu Živá historie V. v září 2006 (program byl věnován lidovému vyprávění). Publikace vyšla za podpory MK ČR, Odboru regionální…

Autoři: VOJANCOVÁ, Ilona

Formát: 30 stran

ISBN 978-80-903148-6-3

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2007

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové, jak z řad pracovníků NPÚ ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb. Neprodejné, publikaci je možné získat na…

ISBN 978-80-87104-26-2

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové jak z řad pracovníků NPÚ ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb. Neprodejné, publikaci je možné získat na…

Autoři: KUČEROVÁ, Irena, VAŇURA, Oldřich

Formát: 80 stran

ISBN 978-80-904097-4-3

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2011

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové, jak z řad pracovníků NPÚ-ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb. Neprodejné, publikaci je možné získat na…

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 210 x 297 mm, 75 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-87626-00-9

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích, za rok 2008

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové, jak z řad pracovníků NPÚ ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb. Neprodejné, publikaci je možné získat na…

Autoři: KUČEROVÁ, Irena, VAŇURA, Oldřich

Formát: 212 x 300 mm, 109 stran

ISBN 978-80-904097-3-6

Sgrafita zámku v Litomyšli

Kolektiv autorů, editor: Pavel Waisser Publikace představuje výstup projektu Sgrafita litomyšlského zámku – systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli (Podpora pro památky UNESCO). Součástí publikace je úvod do problematiky (charakteristika architektury…

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 210 x 297 mm, 164 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-904097-9-8

|< < 1 2 >|