Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

O projektu

Záštitu nad projektem Pernštejnský rok laskavě poskytli:

  • Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury
  • Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

V rámci projektu „Pernštejnský rok“ je na období květen až začátek září plánována výstava v Salmovském paláci v Praze. Výstava je koncipována jako prezentace každodenního života šlechty v období pozdního středověku a raného novověku postavená na konkrétních příbězích slavných Pernštejnů. Výstavními prostředky a prostředky známými z hradních a zámeckých interiérových instalací budou přiblíženy významné milníky v životě šlechticů a šlechtičen: narození (křest) – sňatek – smrt (pohřeb). Důležitým aspektem výstavy je představení pernštejnské architektury, především šlechtických sídel. Návštěvníci výstavy by měli poznat bohatství pernštejnského dědictví a získat motivaci k návštěvě zpřístupněných památek spojených s Pernštejny a kulturních akcí zde pořádaných.

K připravovaným akcím pro laickou i odbornou veřejnost patří výstavy, konference, tradiční výlov pernštejnských rybníků, Hradozámecká noc na Kunětické Hoře a mnoho dalších. Protože pernštejnská panství zahrnují území několika krajů, byla navázána spolupráce s krajskými a obecními samosprávami, paměťovými institucemi a dalšími subjekty.

Projekt "Pernštejný rok" je součástí meziresortního projektu s názvem "Po stopách šlechtických rodů".

Po stopách šlechtických rodů

Prezentovat kulturní dědictví České republiky pomocí životních osudů slavných šlechtických rodin je dnes běžné na zpřístupněných hradech a zámcích. V roce 2010 se však v souvislosti s přípravami velké výstavy „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“, a potažmo i celého projektu „Rožmberský rok 2011“ objevila myšlenka využít této akce jako pilotní a navázat na ni v následujících letech v rámci dlouhodobého systematického projektu. Prvotní myšlenka záhy přerostla do podoby mezirezortního projektu vedeného ministerstvem kultury.