Přejít na: Obsah | Konec stránky

Heraldická pověst

Praotec rodu Pernštejnů se jmenoval Vaněk (Věňava) a pocházel z uhlířské osady Ujčov, která ležela nedaleko dnešního jihomoravského hradu Pernštejn. Podle pověsti se v roce 564 v lesích kolem hradu Zubštejn potuloval divoký zubr, který škodil lidem a mnoho jich i zabil. Na Zubštejně právě pobýval moravský markrabě Jošt Vilibald Brandenburg a ten vyhlásil, že bohatě odmění toho, kdo kraj zubra zbaví. Uhlíř Vaněk také v lese zubra několikrát potkal, ale pokaždé se mu podařilo utéct. Jednoho dne, když Vaněk před zubrem utíkal, ukryl se do své boudy, ale zubr na něj stále dorážel. Vaněk nevěděl, co má dělat a začal zubra krmit chlebem, který měl u sebe a zubr se uklidnil. Potom mu pokaždé, když na sebe v lese narazili, Vaněk nějaký chleba dal, až si na něj zvíře natolik zvyklo, že si nechalo všechno líbit. Ochočenému zubrovi Vaněk provlékl nozdrami houžev, upletenou z proutí, a zubra přivedl markraběti na Zubštejn. Vládce Vaňka bohatě odměnil, přenechal mu celé území, které dokázal obejít za jeden den od slunce východu do slunce západu.

Rodový erb

Na paměť statečného uhlíře Vaňka měli jeho potomci právo užívat jako rodový erb zubří hlavu s houžví v nozdrách. Houžev symbolizovala chytrost a odvahu, která přemáhá hrubou sílu. Pernštejnský erb můžeme vidět např. na mramorovém reliéfu druhotně zazděném v úrovni třetího patra hradu Pernštejn, nad vstupní bránou hradu Helfštejn, nad hlavní bránou zámku Pardubice či nad bočním severním portálem pardubického kostela sv. Bartoloměje.

Rodové heslo
„Kdo vytrvá, zvítězí“